Zatiaľ čo sa slovenskí politici do úmoru hádajú a naťahujú o počty vyšších územných celkov a k spoločnej reči prísť nevedia, na Slovensku sa pekne v tichosti uvádza do života ďalšia alternatíva usporiadania tejto krajiny. Znie to možno neuveriteľne, ale poriadny kus Slovenska bude opäť kráľovstvom! A to vonkoncom nie Ien tak hocijakým, ale monarchiou, ktorá ponesie meno hádam najznámejšieho slovenského veľmoža - pána Váhu a Tatier Matúša Čáka Trenčianskeho.

Primátor Bytče Ing. Peter Korec otvorí 21. júna nový produkt aktívneho cestovného ruchu "Matúšovo kráľovstvo" (MK).
Zameria sa na oblasť západnej časti Slovenska, v ktorej je viac ako 40 hradov, bývalých panstiev Matúša Čáka Trenčianskeho. "Keďže ten pred 680 rokmi odišiel na večnosť, kráľovstvo vyhlásil slovutný správca Juraj z rodu Hlatkých", odznelo v bytčianskej Sobášnej sieni kde páni zo Strečnianskeho panstva, Žofia Bošniaková uviedla do života kráľovské insígnie: ústavu, erb, vlajku, pečať, mapu a meč, slúžiaci nie na boj, ale na slávnostné príležitosti, Okrem správcu má kráľovstvo taverníka a radu palatínov. Palatín sa stará o dŕžavu, ktorých je dovedna 9 a každú z nich tvorí 5-6 panstiev.

BYTČA - Matúšovo kráľovstvo, prvé na Slovensku, založili vo štvrtok v svadobnej sieni zámku v Bytči. Bytčania chcú týmto projektom pritiahnuť viac turistov z okolitých krajín, ale aj oživiť dávne povesti, tradície, históriu, pamiatky a prírodné krásy. Po prijatí insígnií odovzdal správca kráľovstva Juraj Hlatký poverovacie listiny , pečiatky a pasy zástupcom Matúšových hlások, pútnickým miestam, Lehotám a kráľovským Lehotám. Pod deväť dŕžav kráľovstva bude spadať takmer 1100 miest a obcí v západnej tretine Slovenska, v ktorej sa nachádza viac ako 50 bývalých panstiev Matúša Čáka Trenčianskeho.

BYTČA - Príkladom aktívneho rozvoja cestovného ruchu na báze skúseností zo zahraničia je vznik Matúšovho kráľovstva, tiahnúceho sa zo západnej časti Slovenska {Záhorie a Malé Karpaty) až po severoslovenské Kysuce.
Kráľovstvo sa člení na deväť menších dŕžav, ktoré sú tvorené hradnými panstvami. Jednou z nich je aj Hornonitrianska dŕžava, ktorú spoločne s Topoľčianskym, Uhrovským, Brodzianskym a Hrušovským panstvom tvorí aj Prievidzské a Bojnické panstvo.

Vyhlásenie Matúšovho kráľovstva nie je vôbec podružnou záležitosťou miestneho významu. Do Bytče príde minimálne tristo cezpoľných hostí. Ďalšie stovky domácich očakávajú organizátori na kultúrnom podujatí na nádvorí zámku. Divákov pobavia šermiari, sokoliari, fanfáristi a divadelný historický súbor. Samozrejme, nezabudnú prísť ani podnikatelia v cestovnom ruchu, zástupcovia úsekov regionálneho rozvoja zo štátnych úradov, zahraničné agentúry cestovného ruchu a novinári. Nad mapou zahŕňajúcou atraktívne lokality Matúšovho kráľovstva sme spoločne uvažovali so Slavomírom Strečanským. Jeho zanietenosť nás presvedčila, že projekt má zmysel. V celom priestore zakreslenom na mape Slovenska je viac ako päťdesiat hradov a zámkov. Je preto prirodzené, že celý zámer vychádzal z myšlienky oživenia dávnych historických miest. Organizátorov projektu však bolo posledné roky vidieť i v oblasti cykloturistického diania.

Vyhlásenie Matúšovho kráľovstva nie je vôbec podružnou záležitosťou miestneho významu. Do Bytče príde minimálne tristo cezpoľných hostí. Ďalšie stovky domácich očakávajú organizátori na kultúrnom podujatí na nádvorí zámku. Divákov pobavia šermiari, sokoliari, fanfáristi a divadelný historický súbor. Samozrejme, nezabudnú prísť ani podnikatelia v cestovnom ruchu, zástupcovia úsekov regionálneho rozvoja zo štátnych úradov, zahraničné agentúry cestovného ruchu a novinári. Nad mapou zahŕňajúcou atraktívne lokality Matúšovho kráľovstva sme spoločne uvažovali so Slavomírom Strečanskym.

Dáva sa na známosť, že roku Pána 2001, 21. júna o 10. hodine uzrie svetlo sveta z milosti Božej a priazne ľudu Matúšovo kráľovstvo. Do rodiny významných európskych kráľovstiev bude uvedené v Sobášnej sieni Bytčianskeho zámku. Súčasťou tohto historického okamihu bude predstavenie kráľovských insígnií, vyhlásenie dŕžav a hradných panstiev kráľovstva, udelenie menovacích listín Matúšovým hláskam a pútnickým miestam, ako i výsadných listín lehotám a kráľovským lehotám.

Cestovný ruch (CR) je v súčasnosti mimoriadne rýchlo a dynamicky sa rozvíjajúcim odvetvím hospodárstva. Investovanie do jeho rozvoja je zábezpekou nielen prílevu financií zo zahraničných zdrojov, ale je aj zárukou zvyšovania zamestnanosti.

Recesia, alebo nevyhnutnosť? Spýtali sme sa jedného z aktívnych organizátorov projektu Matúšovo kráľovstvo, starostu Súľova-Hradnej Jaroslava Bušfyho. S úsmevom nám potvrdili že ide o recesiu proti byrokratickému šimľu úradníkov, ktorí iba rozprávajú o rozvoji cestovného ruchu, ale nekonajú. Zámerom projektu je podporiť rozvoj turistiky a agroturistiky nezvyklou formou. Ide nám o propagáciu hradov a zámkov, všetkých neobjavených prírodných krás, ktoré neponúkame návštevníkom kraja. Ďalšou snahou pre budúcnosť je vydávanie turistického sprievodcu, kde si budú môcť ľudia prečítať, čo sa deje v tej-ktorej lokalite, aké spoločenské a turistické podujatie je pripravené.