Matúšovo kráľovstvo sa rozprestiera v západnej tretine Slovenska. Pod jeho pôsobnosť spadá asi 1100 miest a obcí od Záhoria až po Oravu. Jeho cieľom je umožniť ľuďom putovanie po hradoch, zámkoch a kaštieľoch v Karpatoch a ich podhorí. Kráľovstvo začalo.

Matúšovo kráľovstvo sa rozprestiera v západnej tretine Slovenska. Pod jeho pôsobnosť spadá asi 1100 miest a obcí od Záhoria až po Oravu. Jeho cieľom je umožniť ľuďom putovanie po hradoch, zámkoch a kaštieľoch v Karpatoch a ich podhorí. Kráľovstvo začalo svoju činnosť v júni 2001 a dnes už má za sebou viacero podujatí.

Orlové - V kaštieli v Orlovom v Považskej Bystrici sa 23. mája o 13. hodine uskutoční Tretí snem rozširovania Matúšovho kráľovstva. Matúšovo kráľovstvo je novým produktom cestovného ruchu, ktoré má korene v Podolí. Jeho cieľom je umožniť ľuďom putovanie po hradoch, zámkoch a kaštieloch v Karpatoch a ich podhorí. Snemom sa bude niesť historická atmosféra, jeho účastníci sa ocitnú v dávnych dobách hradných pánov a rytierov.

Tento nový produkt aktívneho cestovného ruchu na Slovensku sa zakladá na bohatej a príťažlivej feudálnej histórii, tajomných hradoch a zámkoch a povesťami opriadanom kraji. Plánovaná oblasť pôsobnosti sa rozprestiera na západnej tretine Slovenska a spadá do nej cca 1100 miest a obcí.

Nem kell messzi vidékre utazniuk azoknak, akik kedvelik a hegyeket és a régi korok építészetét. A szomszédos Szlovákiában számos romantikus vár, várkastély, palota kínál érdekes látnivalót - épen és romos állapotban egyaránt.
A várak és kastélyok elmaradhatatlan "tartozékai" a szlovák vidéknek. Legtöbbjük a XIII. században, a tatárjárás után, IV. Béla uralkodásának idején épült magas hegycsúcsra, sziklára vagy olyan nehezen megközelíthető terepre, ahonnan áttekinthető volt a környék. A várak idővel adomány útján az uralkodó hívei, illetve a nagy történelmi családok birtokába jutottak, akik az évszázadok során átépítették, felújították, vagy éppen az enyészetre hagyták azokat, mert kényelmesebb palotákba költöztek. A XIV. század elején a mai Szlovákia nyugati részének teljhatalmú ura a dunántúli származású, gőgös, de nagy műveltségű oligarcha, Csák Máté (1260-1321) volt. Tizenhárom vármegye - Mátyusfölde - és mintegy ötven vár tartozott a hatalma alá.

V piatok 23. mája v odpoludňajších hodinách bol predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Štefan Štefanec (na snímke vpravo) pasovaný na treťom sneme Matúšovho kráľovstva za kráľovského župana. Snem sa uskutočnil vo Vlastivednom múzeu v Považskej Bystrici v kaštieli Orlové.

Každá urážka sa dala zmyť iba krvou protivníka. Na nádvorí kaštieľa v Orlovom sa vrátil čas do minulosti. Rytieri, šľachta či panstvo so svojim sprievodom sa prechádzali v priestoroch, ktoré patria inak vystaveným exponátom či návštevníkom. Tí mali možnosť obzrieť si cudzincov zblízka. Orlové patrilo totiž Matúšovmu kráľovstvu, ktoré začalo písať svoju históriu pred dvoma rokmi na zámku v Bytči.

Článok z poľskej tlače v pôvodnom znení, 22. 5. 2003

Článok z poľskej tlače v pôvodnom znení, 1. 5. 2003

Článok z poľskej tlače v pôvodnom znení, 26. 4. 2003