Úradným dokumentom poddaných a pútnikov, ktorí sa chcú stať občanmi Matúšovho kráľovstvá je jeho pas. Má formát 9x12,5 cm, 40 strán, v jazykovej mutácii slovenskej, českej, nemeckej, anglickej, poľskej, maďarskej a ruskej. Je ilustrovaný fotografiami kráľovských hradov a zámkov. Povinnosťou každého pútnika bude po zakúpení vlastnou podobizňou a podpisom tento pas zaopatriť a pri putovaní horami, dolinami a Lehotami Matúšovho kráľovstva pas matusove kralovstvoPasovou pečiatkou v Matúšových hláskach tento pas označovať a v Pútnických miestach pohostinnosť ako protislužbu za Pútnickú pečiatku oprobovať. Pas sa "úradne vydáva" vo všetkých Matúšových hláskach a vybraných Pútnických miestach kráľovstva, priamo v sídle Matúšovho kráľovstva či Parku miniatúr v Podolí zakúpiť ho možno.

Ďalej pripravujeme jednorazové hry a súťaže s pasom, stačí pozorne sledovať naše novinky.
Nezabudnite sa zúčastňovať na kráľovských podujatiach, ktoré budú organizovať Kráľovské lehoty a Lehoty. Možno tam nájdete zaujímavé príležitostné pečiatky a keď budete mať viac šťastia, možno tam uvidíte aj samotného kráľa.

Prajeme veľa šťastia na potulkách Matúšovým kráľovstvom!


Insígnie Matúšovho kráľovstva

erb matusovho kralovstvapecat matusovho kralovstvavlajka matusovho kralovstva