Musíme však prezradiť, že zakladatelia tejto novodobej monarchie si zo skutočnej osobnosti a histórie tohto stredovekého slovenského velikána vypožičali Ien jeho zvučné meno, všetko ostatné sa už zakladá na recesii, nadsádzke a fantázii. Samozrejme, Ien tak úplne kvôli špásu tento projekt nevznikol, má i veľmi pragmatické a racionálne dôvody a plány. O nich nám bližšie porozprávali spolutvorcovia projektu Juraj Hlatký, predseda Slovenského cykloklubu a jeho palatín pre Záhorie, prezident voľného občianskeho združenia Inforeg Záhorie Ján Hladík.
Oficiálne vyhlásenie Matúšovho kráľovstva sa bude konať v deň Ietného slnovratu, 21. júna, v sobášnom paláci na bytčianskom zámku, v ktorom kedysi palatín Juraj Thurzo vydával svoju dcéru. Bola to slávna svadba, veď vraj trvala celé dva roky... Vaši čitatelia určite poznajú podobný projekt Valašského kráľovstva v Českej republike. Keďže sme mali možnosť poučiť sa z chýb tvorcov valašského projektu, ktoré boli už natoľko medializované, že sa k nim hádam ani neoplatí vracať, náš Iegislatívny postup bol premyslenejší a dôslednejší. Iérií, prírodných zvláštností, rôznych kultúrno-spoločenských podujatí v našich mestách a obciach, a najmä návštevy hradov, zámkov a kaštieľov, ktorých sme do našej databázy zahrnuli celkovo 53. Práve podľa nich sme oblasti kráľovstva rozdelili na tzv. panstvá. Akýmisi vyššími územnými celkami bude deväť dŕžav, pričom jednou z nich bude aj Záhorská dŕžava. Vytlačený je už aj cestovný dokument, teda pas Matúšovho kráľovstva. Je napísaný v siedmich jazykoch, v ktorých pozýva k nám na putovanie klasických turistov, cykloturistov, mototuristov i rodiny s deťmi z Česka, Maďarska, Poľska, rusky hovoriacich krajín, Rakúska a samozrejme i všetkých nemecky a anglicky hovoriacich krajín. Jeho súčasťou bude aj mapa a edícia sprievodcov po hradoch, zámkoch, mestách a obciach nášho kráľovstva. Jeho majitelia istotne ocenia rôzne zľavy vo vybraných reštauráciách, ubytovacích zariadeniach a expozíciách.
Keďže, ako opätovne prízvukujem, vychádzame i z recesistického postoja, nebudeme budúcich záujemcov informovať až natoľko v rámci oficiálnych historických faktov, ale mienime ich záujem prebúdzať skôr Iegendami, bájami či záhadami, ktorými sú tieto zaujímavé objekty opradené. Tieto zdroje sú priam nevyčerpateľné, Iebo na územiach Matúšovho kráľovstva prehrmeli takmer všetky dejinné udalosti našej krajiny. Jedným z hlavných cieľov našich snažení je i takýmto spôsobom pritiahnuť k nám turistov z okolitých krajín, aby sa tu zdržali na viacdenných putovaniach, Lebo turistický ruch začína byť až vtedy zaujímavý i z ekonomického hľadiska. Pokiaľ sa nám podarí tento zámer naplniť, tak na svoje si prídu j tunajší podnikatelia pôsobiaci v rámci rôznych servisných, reštauračných, ubytovacích a ďalších služieb.
Ako v plánoch tvorcov projektu vyzerá Záhorská dŕžava, nám už prezradil Ján Hladík: Záhorská dŕžava sa bude deliť podľa počtu hradov v našom regióne na šesť panstiev - Devínske, Pajštúnske, Plavecké, Korlátske, Brančské a Holíčske panstvo. V každom z nich je už minimálne jedna informačná kancelária. Ide vlastne o infocentrá, ktoré budú pracovať i v rámci Cyklopanorámy Záhorie a ktoré sú vybavené príslušnou počítačovou technikou a kvalitnou databázou. Do siete kráľovských miest sa môžu zapojiť všetky mestá a obce z regiónu a každé z nich dostane i svoj kráľovský erb. Ich údaje tiež zahrnieme do našej databankovej ponuky, ktorú budeme vydávať klasickým spôsobom, ale i na CD nosičoch. K dispozícii budú v informačných centrách, tzv. hláskach, a v budúcnosti možno i na hraničných priechodoch.
Veríme, že Záhoriu s turisticky výhodnou polohou, veď susedí s Rakúskom, Českou republikou a na skok od nás je i do Maďarska, prinesie tento projekt vera zaujímavých prvkov a možností v oblasti podnikania v cestovnom ruchu.

Ľubomír Somolányi

Záhorák, 4. 6. 2001