Ako nám potvrdil starosta J. Bušfy, organizácia projektu je naviazaná na už zrealizovaný projekt Kredo - značenie cykloturistických trás v pohraničí severozápadu Slovenska a Moravy. Osvedčený organizátor a predstaviteľ Slovenského Cykloklubu z Piešťan Juraj Hlatký je nakoniec aj navrhnutý za správcu Matúšovho kráľovstva. Na starostu Súl'ova-Hradnej a celú obec prezradíme, že v Hornopovažskej dŕžave zaujme Súľovské panstvo významnú mocenskú úlohu. Budú sem patriť okolité lehoty. O tom však podrobnejšie v budúcom čísle.

Bytčianske noviny