Na území nášho kráľovstva sa nachádzajú nesmierne hodnoty v oblasti duchovnej, kultúrnej i prírodnej, žijú tu zaujímaví ľudia, organizujú sa mnohé netradičné a originálne podujatia. A tak sme na Čachtickom sneme odštartovali Rok rekordov Matúšovho kráľovstva. Do knihy Matúšovho kráľovstva budeme zapisovať všetky rekordy, NAJ, ich vylepšenia, aby sa na svetlo sveta dostali všetky unikáty a pozoruhodné činy, na území Matúšovho kráľovstva "spáchané".

Rekordy prírodné

Do tejto skupiny patria rekordy v krajine stvorené v prekrásnom prírodnom prostredí Matúšovho kráľovstva. Môžu to byť rekordy čo do rozmerov, zvláštnych tvarov a útvarov známe ako NAJ... a pod. Ako príklad uvedieme najvyššiu skalnú ihlu, najvyšší vodopád, jazero s najväčšou hĺbkou alebo rozlohou, najväčší drevený útvar pripomínajúci medveďa a pod. Rekordy môže nahlasovať každý občan Matúšovho kráľovstva, je potrebné zaslať krátky opis a fotografiu rekordu. Tipy môžete posielať e-mailom alebo poštou. Samozrejme "nálezcu" rekordu uvedieme na www stránku.

Najväčšia skalná brána Matúšovho kráľovstva
Najväčšou skalnou bránou je Gotická brána nachádzajúca sa v Súľovských skalách. Je vysoká 13 metrov, má tvar gotického okna. Dá sa k nej prísť po náučnom chodníku v Súľovských skalách, výstup z ústia skál trvá cca. 50 min, v opačnom smere po klesaní od Súľovského hradu cca. 1,5 hodiny. Skalný útvar sa nenachádza priamo na chodníku, vedie k nemu tvarová odbočka. 
 goticka brana sulvo
Naj... úd Matúšovho kráľovstva
Bezkonkurenčne najväčší úd v Matúšovom kráľovstve sa nachádza v Súľovských skalách na náučnom chodníku medzi hradom a Gotickou bránou, cca. 10 min nad Gotickou bránou v smere od Vrát. Skala pri pohľade zhora vyzerá ako Mačka, keď si ju však driečne devy pozrú zospodu, tak onemejú. Jeho dĺžka od koreňa je 4,60 metra a jedna pani poznamenala, že stojí už viac ako 1000 rokov aj bez Viagry. 
 suloveske skaly
Najväčšia kamenná rukavica v Matúšovom kráľovstve
Najväčšia kamenná rukavica - palčiak sa nachádza na náučnom chodníku v Súľovských skalách. Nájdeme ju po strmom výstupe od poľany "U Indiána" po ľavej strane chodníka. Rukavica je vysoká 8 metrov, výška palca je 2,50 metra, resp. 3,90 metra z druhej strany. 
 kamenna rukavica sulov
 

Najužšia tiesňava na území Matúšovho kráľovstva
Najužšia tiesňava Matúšovho kráľovstva leží medzi vrcholmi Veľkého a Malého Manína, a je Manínskou tiesňavou zvaná. Ináč povedané je to prielom Manínskeho potoka, kde sa dá vidieť krása nevídaná. Na niektorých miestach sú vráta široké len 3-4 metre. Úzky priechod vznikal tisícročia a dnes ho prejdete za pár minút. Pre svoju jedinečnosť si ale zaslúži aby bol zaradený medzi NAJ lokality Matúšovho kráľovstva. 

 maninska tiesnava
Najväčší budzogáň na území Matúšovho kráľovstva
V časoch, keď rástli v Súľovských vrchoch obrovitánske hromoduby, prechádzal sa týmito miestami obor. Jeden z Hromodubov sa mu náramne zapáčil, vytrhol ho teda a vystrúhal z neho budzogáň. Obyvatelia chotára sa na neho za tento skutok nesmierne napajedili. Za trest natreli obrovi nohy smolou. Nahnevaný obor zapichol budzogáň do zeme a poručil, aby skamenel. Takto tam zo zeme trčí dodnes a je najväčším budzogáňom na území Matúšovho kráľovstva. 
 budzogan matusovo kralovstvo
Ropné polia na Záhorí
Pri bádaní po území Matúšovho kráľovstva dostalo sa nám do pozornosti, že nielen duchovné bohatstvo a dedičstvo po našich predkoch sa tu nachádza.
Pravdou je, že v Záhorskej dŕžave sa čierne zlato nachádza, ba čo viac, k našim ušiam sa donieslo, že by sme mohli aj kuvajtským ropným poliam konkurovať. Ťažobná družina sa usídlila v Gbeloch a nazvala sa veľavravne NAFTOU. Zásoby čierneho zlata musíme ešte podrobne preskúmať, aby sme v Matúšovom kráľovstve v ťažbe ropy predstihli aj také mocnosti, ako je Kuvajt, Irak, Rusko, či Spojené štáty americké. Napriek tomu tieto bohaté ropné polia zaraďujeme medzi NAJ lokality Matúšovho kráľovstva. 
 ropne polia zahorie
Pieskové duny na Záhorí
Záhorská dŕžava je na prírodné lokality nesmierne bohatá. Na ploche 570 km² rozprestierajú sa v našom kráľovstve púšte. Pieskové duny na nich siahajú do výšky 40 - 75 metrov. Najvyššia duna je Máriou Magdalénou zvaná a leží v nadmorskej výške 299 m medzi obcami Borský Mikuláš a Bílkove Humence. Zaraďujeme pieskové duny na Záhorí do NAJ lokalít Matúšovho kráľovstva. 
 pieskove duny zahorie

 

Rekordy stavebné

Do tejto skupiny patria rekordy súvisiace so stavbami, pamiatkami a technickými výtvormi nachádzajúcimi sa na území Matúšovho kráľovstva. Môžu to byť rekordy čo do rozmerov, zvláštnych tvarov, stavebných unikátov, rekordy známe ako NAJ... a pod. Ako príklad uvedieme najvyššiu kostolnú vežu, najväčšiu šikmú vežu, najväčší systém katakomb, budovu s najväčším počtom okien, najstaršiu stavbu a pod. Rekordy môže nahlasovať každý občan Matúšovho kráľovstva, je potrebné zaslať krátky opis a fotografiu rekordu. Tipy môžete posielať e-mailom alebo poštou. Samozrejme "nálezcu" rekordu uvedieme na www stránku.

Najvyšší kríž na území Matúšovho kráľovstva
Tam, kde sa chotáre obcí Rybky, Rohov, Smrdáky a Oreské stretajú, na vrchu Vírovská, v lokalite Bočiny, vyrástol v roku 2000-com obrovský kríž. Siaha do výšky 27 metrov, rozpätie ramien je 9 metrov. V mieste, kde sa ramená križujú, je umiestnený dvojmetrový farebný reliéf s nápisom Kristus včera dnes naveky, označením svetových strán a s piatimi holubicami znázorňujúcimi svetadiely. V spodnej časti kríža sa nachádza kaplnka. Zaraďujeme toto unikátne dielo do NAJ Matúšovho kráľovstva ako najvyšší kríž na území Matúšovho kráľovstva. 
kriz vrch virovska

 

Rekordy na hradoch Matúšovho kráľovstva

Do tejto skupiny sme zaradili rekordy patriace k hradom, zámkom a kaštieľom nachádzajúcim sa na území Matúšovho kráľovstva. Môžu to byť rekordy čo do rozmerov, rozlohy, zvláštnych tvarov a technických riešení, stavebných unikátov, rekordy známe ako NAJ... a pod. Ako príklad uvedieme najvyššie a najnižšie položený hrad, hrad s najhlbšou studňou, hrad, kde žila najväčšia vrahyňa v našich dejinách, najtajomnejší hrad a pod. Rekordy môže nahlasovať každý občan Matúšovho kráľovstva, je potrebné zaslať krátky opis rekordu a fotografiu. Tipy môžete posielať e-mailom alebo poštou. Samozrejme "nálezcu" rekordu uvedieme na www stránku.

Najhlbšia studňa
Podľa literatúry najhlbšia studňa na hradoch Matúšovho kráľovstva sa nachádzala na Lietavskom hrade. Bola vraj hlboká 104 metrov. Dnes je z nej odkrytá iba časť, Združenie na záchranu Lietavského hradu ju postupne prehlbuje, väčšia časť je zasypaná. Priamo na hrade si k nej môžete pozrieť zaujímavý náučný panel.
najhlbsia studna matusovo kralovstvo
Najväčšie rytierske podujatie
Najväčšie rytiersko-šermiarske podujatie na hradoch Matúšovho kráľovstva sa koná každoročne v polovici júla na hrade Beckov. V rámci Beckovských letných slávností sa organizuje obliehanie hradu husitami, pri 4. ročníku podujatia si úlohy vymenili a hrad obliehali uhorské vojská. Podujatie organizuje šermiarska skupina Bludní rytieri. V scénických bitkách účinkuje viac 120 "rytierov", priamo v obci môžete zažiť atmosféru hudobného kultúrneho festivalu.
najvacsie rytierske podujatie

 

Rekordy zo života

Do tejto skupiny patria rekordy súvisiace s každodennými starosťami a radosťami života okolo nás na území Matúšovho kráľovstva. Môžu to byť rekordy spojené s originálnymi ľuďmi, remeslami a aktivitami, rekordy sú spojené s dávnou i súčasnou históriou lehôt a kráľovských lehôt Matúšovho kráľovstva a pod. Ako príklad uvedieme najstaršieho občana Matúšovho kráľovstva, obec s najväčším chotárom, obec s najmenším počtom poddaných, obec, v ktorej sa nachádza najviac občanov s rovnakým priezviskom, najväčšia dyňa urodená v Matúšovom kráľovstve, zvláštne tvary ovocia a zeleniny, najdlhšia ulovená ryba a množstvo iných námetov. Rekordy môžu posielať kráľovskí richtári a richtári alebo nimi poverení ľudia, rekordy môže nahlasovať aj každý občan Matúšovho kráľovstva, je potrebné zaslať krátky opis a fotografiu rekordu. Tipy môžete posielať e-mailom alebo poštou. Samozrejme "nálezcu" rekordu uvedieme na www stránku.


Rekordy v netradičných disciplínách

Do tejto skupiny patria rekordy súvisiace s rôznymi netradičnými i tradičnými disciplínami, ktoré boli utvorené na území Matúšovho kráľovstva. Ako príklad uvedieme Pľuvnutie hrachu v diaľavu, Rýchlosť v pití piva a pod. Námetov na disciplíny je veľa. Podmienkou takéhoto rekordu je jeho overenie a potvrdenie. To musia doložiť kráľovskí richtári, richtári, mýtnici, hajtmani Matúšovho kráľovstva. Vykonanie disciplíny musí byť popísané, musia byť jasne definované podmienky, vždy je potrebné uviesť i výkon, aby sa mohlo súťažiť v prekonaní rekordu. Je potrebné zaslať krátky opis rekordu, fotografiu súvisiacu s disciplínou, meno a priezvisko a vek toho, kto rekord dosiahol. Tipy môžete posielať e-mailom alebo poštou. Držiteľovi rekordu zašleme späť i diplom so zápisom hodnoty rekordu, všetky zhromaždené skutočnosti zapíšeme do knihy rekordov Matúšovho kráľovstva. Samozrejme "nálezcu" rekordu uvedieme na www stránku.

Pľuvnutie hrachu v diaľavu
Táto disciplína bola odštartovaná v apríli 2002 na Čachtickom sneme Matúšovho kráľovstva. Tu sa do Knihy rekordov Matúšovho kráľovstva zapísal kráľovský richtár Starej Turej - Ján Kišš výkonom 7,50 metrov. Začiatkom júna pri Otváraní kúpeľnej sezóny V Piešťanoch pán Miroslav Guzmický (35 rokov) z Nitry rekord posunul na hranicu 8,60 metra, o pol hodinu pán Anton Masarech z Piešťan (37 rokov) na 9,0 metra. Okolo obeda bol však vytvorený nový rekord, pán Pavol Papay z Kocuríc (29 rokov) dosiahol úctyhodných 10,0 metrov.

Po neuveriteľných štrnástich mesiacoch bol rekord prekonaný na II. Súľovských zemianskych hrách 24. augusta 2003, kedy pán Miroslav Zika hrach dopľul do vzdialenosti 10,4 m. 

netradicne rekordy pluvanie hrachom
Najpomalšia jazda bicyklom na 10 metrov
Počas tejto disciplíny musí cyklista prejsť najpomalšie ako len dokáže vzdialenosť 10 metrov, pričom sa nesmie dotknúť zeme. V súčasnosti rekord drží 14 ročný Matej Hrubý z Piešťan výkonom 71 sekúnd. Rekord bol vytvorený počas otvárania Kúpeľnej sezóny v Piešťanoch 2.6.2002. 
najpomalsia jazda na bicykli

 

Hod polenom na diaľku
Disciplínu sme odštartovali na Súľovských zemianskych hrách. Vytvorili sme dve kategórie s rozdielnou váhou polien. Do knihy rekordov sa v kategórii do 15 rokov ako víťaz zapísal Maroš Tvrdý s výkonom 7,50 metra, v kategórii nad 15 rokov 32 ročný Stanislav Kereš s výkonom 7,60 metra.

Rekord bol prekonaný pri príležitosti 3. snemu rozširovania Matúšovho kráľovstva v Orlovom, kedy Zdeno Múčka z Kráľovskej rytierskej družiny Diadém polenom dohodil 10,5 m.
Počas Pikniku na hrade Branč v júli 2003 však Vladimírovi Zuščíkovi zo Senice zaletelo poleno až do vzdialenosti 13,60 m. 

hod polenom

Hod papierom A4 na diaľku
Disciplína je zameraná na dôvtip súťažiacich. Každý účastník totiž môže hádzať papierom poskladaným do ľubovoľného tvaru. V rámci Súľovských zemianskych hier bol utvorený rekord 13,50 metra. Vytvoril ho Miško Krajči (12 rokov) z Jablonového.

Možno dobrý vietor, možno dobrá hádzacia technika, alebo len šťastie a zručnosť zapríčinili, že počas Pikniku na hrade Branč sa Roman Portáš zo Senice stal držiteľom nového rekordu s hodnotou 36 m.

Beh zviazaných - dvojice
Súťažiaci v tejto disciplíne musia so zviazanými nohami prebehnúť v čo najkratšom čase určenú trasu. Jozef Hartiník (15 rokov) spolu s Michalom Holým (13 rokov) z Jablonového dobehli do cieľa v čase 12,1 sekúnd.

II. ročník Súľovských zemianskych hier priniesol so sebou aj nové výkony a rekordy, v behu zviazaných dvojíc sa danú trasu podarilo najrýchlejšie absolvovať Martinovi Gonščákovi s Petrom Ivánkom a to v čase 7,2 sekúnd.

Beh zviazaných - trojice
V tejto disciplíne náročnej na koordináciu pohybu musia traja ľudia so zviazanými nohami dobehnúť čo najrýchlejšie do cieľa. Držitelia rekordu v behu zviazaných dvojíc Jozef Hartiník (15 rokov) a Michal Holý (13 rokov) pribrali do trojice Rasťa Smatanu (13 rokov) a spoločne sa zapísali do Knihy rekordov výkonom 19,7 sekúnd.

Počas II. Súľovských zemianskych hier sa podarilo rekord v behu zviazaných trojíc prekonať partii bežcov v zložení Peťo Kocian, Ján Šefara a Tibor Ďurec. Trasu zvládli za 8,3 sekúnd.

Skok dozadu
Premiéra disciplíny sa konala v rámci Súľovských zemianskych hier. Najlepší výkon dosiahol Stanko Kereš z Hradnej (32 rokov), keď doskočil 117 cm.

Piknik pod hradom Branč v júli 2003 priniesol so sebou nový rekord. Jeho držiteľom sa stal Roman Portáš zo Senice s výkonom 130 cm.
O mesiac neskôr na II. Súľovských zemianskych hrách ho prekonal Cicmák z Kráľovskej rytierskej družiny Diadém s výkonom 160 cm.

Najpomalšia cyklojazda z kopca
Pri odštartovaní tejto disciplíny prekvapil účastníkov Súľovských hradných hier pomerne šmykľavý terén. O to cennejší bol výkon 15 ročného Jozefa Hartiníka z Hradnej, ktorému jazda z kopca trvala 1:00:41 minútu.

II. Súľovské zemianske hry prebiehali za slnečného počasia, niet divu, že rekord bol prekonaný. Podarilo sa to Michalovi Holému, ktorý z kopca schádzal 1minútu a 42 sekúnd.

Najrýchlejšia cyklojazda do kopca
Premiéra tejto disciplíny na Súľovských zemianskych hrách bola poznačená značne blatistým terénom, čo znamenalo pre účastníkov preukázanie značnej dávky odvahy. Najrýchlejšie sa podarilo do cieľa dostať Michalovi Holému z Hradnej, a to v čase 18,85 sekúnd.

Na rozdiel od predošlého ročníka sme trasu kvôli terénnym nerovnostiam cyklojazdy trocha skrátili a držiteľom aktuálneho rekordu sa stal Jozef Hartiník s výkonom 4,4 sek.

Osemkrát osmička
Pri tejto disciplíne musí súťažiaci na bicykli čo najrýchlejšie opísať osem osmičiek medzi kužeľmi. Na Súľovských zemianskych hrách sa najlepší čas 53,3 sekundy podarilo dosiahnuť 15 ročnému Jozefovi Hartiníkovi z Hradnej, čím sa zapísal do našej knihy rekordov. 

Slalom
Účastníci tejto disciplíny mali za úlohu v čo najkratšom čase prejsť na bicykli okolo kužeľov. Najlepší čas dosiahol 15 ročný Jozef Hartiník z Hradnej, ktorý prekľučkoval medzi kužeľmi za 12,04 sekúnd.

Country jazda zručnosti
Nová cyklodisciplína uvedená na II. Súľovských zemianskych hrách pozostávala z dráhy tvorenej rôznymi prekážkami, ktoré bolo treba prekonať v čo najkratšom čase. Najrýchlejšie sa to podarilo Petrovi Ivánkovi a to v čase 0,40 min.
Skok vo vreci do diaľky
Na II. Súľovských zemianskych hrách sa zrodila aj netradičná disciplína skok vo vreci. Najúspešnejšie sa jej zhostil Miroslav Zika s výkonom 260 cm.
Hod vrecom
II. Súľovské zemianske hry boli premiérou disciplíny hod vrecom. Ako sa podávajú najlepšie výkony názorne predviedol Berco z Kráľovskej rytierskej družiny Diadém keď odhodil naplnené vrece do vzdialenosti 15,5 m.
Hod lavórom
Disciplína zaradená do knihy rekordov na II. Súľovských zemianskych hrách zaznamenala nevídaný úspech. Dalibor Ďurec dokázal hodiť lavór do 25 metrovej vzdialenosti a stal sa tak prvým držiteľom rekordu.
Hod valčekom
Pôvodne ženská disciplína vymyslená špeciálne pre II. Súľovské zemianske hry našla mnohých priaznivcov aj u opačného pohlavia a súťaženie nakoniec dopadlo tak, že víťazom sa stali s rovnakým výkonom 35,5 m Martin Gonščák a Roman Klučiar.

Hrachová country olympiáda

Hrachovú country olympiádu sme vyhlásili pri príležitosti festivalu Babica 2003. Súťažilo sa v piatich disciplínach: pľuvnutie hrachu do diaľavy, pľuvnutie hrachu dozadu, prenášanie hrachu čínskymi paličkami, pľuvanie hrachu na cieľ a cvrnkanie hrachu na cieľ.
Pri pľuvnutí hrachu do diaľavy aktuálny rekord prekonaný nebol.
Pľuvnutie hrachu dozadu si najlepšie osvojil Miloš Červeňanský z Topoľčian, ktorý dosiahol výkon 495 cm.
Prenášanie hrachu čínskymi paličkami sa darilo najlepšie Petre Sledzovej z Partizánskeho, ktorá krátko pred skončením súťaží preniesla z jednej misky do druhej 31 kusov hrachu za minútu.
Pľuvanie hrachu na cieľ bolo jednou z náročnejších disciplín, pretože mnohí súťažiaci mali problém vedierko trafiť. Nakoniec boli najúspešnejší dvaja účastníci hrachovej olympiády, Lukáš Vittek z Trnavy a Dominika Šišková, ktorí mali úspešné dva z troch pokusov. Cvrnkanie hrachu na cieľ bolo úspešnou disciplínou pre Ivanu Rybárovú, ktoré mala dva úspešné zásahy z troch.