Jeho zanietenosť nás presvedčila, že projekt má zmysel. V celom priestore zakreslenom na mape Slovenska je viac ako päťdesiat hradov a zámkov. Je preto prirodzené, že celý zámer vychádzal z myšlienky oživenia dávnych historických miest. Organizátorov projektu však bolo posledné roky vidieť i v oblasti cykloturistického diania. Tu je aj odpoveď na otázku, prečo sa do mapy Matúšovho kráľovstva dostali práve oblasti západného a severozápadného Slovenska. Práve tu fungujú vyznačené cykloturistické trasy, o ktoré v hojnej miere navštevujú cykloturisti.

Marián Kňažko

Bytčianske noviny, 19. 6. 2001