Tu je aj odpoveď na otázku, prečo sa do mapy Matúšovho kráľovstva dostali práve oblasti západného a severozápadného Slovenska. Práve tu fungujú vyznačené cykloturistické trasy, ktoré v hojnej miere navštevujú cykloturistami. Slávnostné uvedenie projektu práve v Bytčianskom zámku má tiež symbolický význam. Tu, kde voľakedy dokázateľne žili historické postavy dejinného významu od väzneného Jánošíka až po palatína Thurzu a ďalších osobností národa, sa objaví dnešný fenomén ekonomického diania - cestovný ruch. Jeho podpora spôsobom odvíjajúcich sa od historických skutočností modernému spôsobu spoznávania kraja na bicykloch. V tento deň nastáva nová éra v chápaní podpory rozvoja cestovného ruchu v našom peknom hornopovažskom a kysuckom kraji.

Marián Kňažko

Žilinské noviny, 19. 6. 2001