Správca Matúšovho kráľovstva dáva svetu na vedomie, že s platnosťou od 21. júna roku 2001, roku 680-tého po smrti Matúša Čáka Trenčianskeho a roku 0-tého Nového kráľovského letopočtu, vyhlasuje Matúšovo kráľovstvo!
Počnúc týmto dňom sa občanom Matúšovho kráľovstva môže každý pútnik stať, ktorý bude spoznávať tajomnú históriu jeho hradných panstiev.

Občianstvo môže získať každý pútnik, ak:

  • strávi na území kráľovstva v roku najmenej 5 dní,
  • do kráľovstva príde s úmyslom spoznávať jeho kultúrne a prírodné dedičstvo,
  • nebojí sa hradných duchov a strašidiel, ktoré v početnom stave sídlia na hradných panstvách kráľovstva,
  • po kráľovstve sa bude pohybovať ako pútnik s batohom na chrbte, na bicykli alebo aj autom s cieľom spoznávať jeho krásy,
  • bude chrániť prekrásnu prírodu, ktorou kráľovstvo bolo obdarené,
  • stane sa nositeľom Turistického pasu - sprievodcom mu bude mapa
  • navštívi minimálne jedno podujatie na území Matúšovho kráľovstva.