Správca Matúšovho kráľovstva prepožičal tento titul Združeniu priateľov historických umení z Martina - Diadém, za viac ako ročné verné služby kráľovstvu a vzorovú spoluprácu.

Poctivé remeslo má zlaté dno a bez remeselníkov by sa žiadnemu kráľovstvu dariť nemohlo.

Pútnik, ktorý zavíta do Matúšovho kráľovstva či už ako cykloturista, mototurista alebo peší turista, chce veľa vidieť a zažiť