Správca Matúšovho kráľovstva dáva svetu na vedomie, že s platnosťou od 21. júna roku 2001, roku 680-tého po smrti Matúša Čáka Trenčianskeho a roku 0-tého Nového kráľovského letopočtu, vyhlasuje Matúšovo kráľovstvo...

Matúšovo kráľovstvo je produkt aktívneho cestovného ruchu. Zakladá sa na bohatej a príťažlivej feudálnej histórii, tajomných hradoch a zámkoch a povesťami opradenom kraji. Oblasť pôsobnosti sa rozprestiera na západnej tretine Slovenska a spadá do nej cca 1100 miest a obcí.

Hlavnou črtou tohto produktu je možnosť prezentácie každého subjektu samostatne, ale zároveň pod spoločnou značkou Matúšovho kráľovstva...

V Matúšovom kráľovstve sa nachádza viac ako 50 hradov, zámkov a kaštieľov. V prehľade hradných panstiev Matúšovho kráľovstva Vás zavedieme do jeho zákutí, zoznámime Vás stručne s históriou hradov, povesťami, ktoré o nich kolujú a dáme Vám návod, ako sa na jednotlivé hrady dostať.