Ich súčasťou sú kráľovské lehoty a asi 1100 lehôt (miest a obcí), Spoznávaním ich hist6rie minimálne 5 dní v roku (s batohom na chrbte, na bicykli alebo autom) a návštevou aspoň jednej kultúrnej akcie sa každý pútnik môže stať členom MK, s turistickým pasom. Bude sa udeľovať v 53 Matúšových hláskach (informačných kanceláriách s pasovými pečiatkami) a na Pútnických miestach (zariadeniach cestovného ruchu, kde zisk pečiatky podmieňuje minimálna finančná útrata v zariadení).
Nultý rok Nového kráľovského letopočtu, rok 2001 je rokom cykloputovania (po Vážskej, Kysuckej a Kopaničiarskej magistrále) a spoznávania dávnej hist6rie, ku ktorej sa viaže množstvo zabudnutých legiend a povestí. Preto je podmienkou, nebáť sa mnohých hradných duchov a strašidiel, ktoré na hradných panstvách kráľovstva sídlia.

(jp)

Žilinský večerník, 26. 6. 2001