Cieľom Matúšovho kráľovstva je oživenie bohatých duchovných tradícií a zabezpečenie turistického potenciálu tak, aby sa návštevníci v ňom zdržali pri viacdenných pobytoch.
Svojou hlavnou myšlienkou kráľovstvo nadväzuje na bohatú feudálnu históriu tohto regiónu, v ktorej sa nachádza viac ako 50 hradov bývalých panstiev Matúša Čáka Trenčianskeho. Popri ďalších feudálnych osobnostiach Alžbete Báthoryovej , palatínovi Thurzovi, Pállfyovcoch a iných sa tu odohrali i stavovské povstania a boj e proti Turkom. K hradom a podhradiam sa viaže i množstvo legiend a povesti.
Matúšovo kráľovstvo bolo vyhlásené včera v sobášnej sieni Bytčianskeho zámku, kde aj palatín Juraj Thurzo vydával svoju dcéru a svadba trvala dva roky.
Tak ako uviedol Juraj Hlatký, správca Matúšovho kráľovstva, tento projekt ponúka nielen možnosť oživiť dávne povesti, tradície a históriu obcí a miest, prezentovať podujatia, pamiatky a prírodné krásy , ale ponúka i možnosť pri tiahnuť turistov z okolitých štátov a pod spoločnou značkou budovať a rozvíjať turistickú infraštruktúru regiónu.

Ivona Vojtášová

SME západ, 22. 6. 2001