V našom kráľovstve vychádza množstvo hodnotných kníh, ale v dnešnej uponáhľanej dobe sú častokrát prehliadané a čitateľ sa niekedy ani len nedozvie o tom, kde ich dostať kúpiť. Preto sme sa rozhodli najhodnotnejšie tituly, ktoré súvisia s našim kráľovstvom zaradiť do Zlatého knižného fondu Matúšovho kráľovstva. Tento sme zriadili na Čachtickom sneme a zaradili sme do neho prvé dva tituly - knihu Ladislava Vargu a Mariany Komorovej Modrá krv a knihu Andreja Štiavnického V podzemí Čachtického hradu. Počas Súľovských zemianskych hier do fondu pribudla knižka autorov Michaely Kerešovej a Jaromíra Horečného Súľov a jeho nemí svedkovia dávnych čias.

Súľov a jeho nemí svedkovia dávnych čias
autor: Michaela Kerešová, Jaromír Horečný

Počas trvania Súľovských hradných hier bola do Zlatého knižného fondu Matúšovho kráľovstva zaradená kniha Súľov a jeho nemí svedkovia dávnych čias autorov Michaely Kerešovej a Jaromíra Horečného. Listinu o zaradení knihy do fondu odovzdal správca Matúšovho kráľovstva autorom na krste knihy spojenom s autogramiádou v Kultúrnom dome v Súľove. Ešte predtým sa však veľa rozprávalo o zrode samotnej knižky. Publikácia je viazaná v červenom obale, má formát 17,5x25 cm, 174 strán a vyšla vo vydavateľstve EDIS v Žiline v auguste roku 2002. Celkovo je rozdelená na 22 kapitol, z ktorých každá sa zaoberá inou časťou súľovskej histórie. Pri čítaní tejto unikátnej knihy sa budete prechádzať tajuplnou históriou hradu, zákutiami skalných útvarov, dozviete sa množstvo zaujímavostí z dejín obce a nezabudnite ani na povesti, ktoré sa s ňou spájajú. Ak navštívite Súľov, neváhajte a knižku si určite zaobstarajte. 


Modrá krv
autor: Ladislav Varga, Mariana Komorová

O tomto titule, o jeho krste, sme už písali vo zvestiach. Na snem do Čachtíc boli pozvaní obaja autori, zastupoval ich tu pán Varga. V krátkom predstavení svojej knihy uviedol, že tento historický román bude pre mnohých veľkým prekvapením, pretože prináša mnohé, doteraz neznáme a nikde nepublikované skutočnosti o živote Čachtickej panej. Autori venujú veľkú časť románu predovšetkým mladosti Alžbety Bátoriovej a etapám jej života, o ktorých sa veľmi nepísalo.

Kniha je v modrom viazanom obale, má formát 16x23,5 cm. Má 161 strán, je rozdelená do 3 kapitol - Mladosť Alžbety Báthoryovej, V úlohe matky a manželky a Alžbeta Bátoriová v úlohe vrahyne. Knihu vydalo vydavateľstvo Kristíny Rybárovej v AGENTÚRE K v Košiciach v novembri 2001. Je dostať v knižnom predaji a môžeme povedať, že patrí k titulom, ktoré sa čítajú jedným dychom.

Knihu na zamatovom vankúši priniesli kráľovskí rytieri, správca Matúšovho kráľovstva udelil pánovi Vargovi listinu o zaradení knihy do Zlatého knižného fondu Matúšovho kráľovstva a knihu pokrstila na Čachtickom sneme samotná Alžbeta Bátoriová. 


V podzemí Čachtického hradu
autor: Andrej Štiavnický

Kniha z vydavateľstva Ikar, ktorá sa vracia z ďalšieho pohľadu k povestnej krvavej grófke Alžbete Báthoryovej a odpovedá na otázku, čo sa dialo po zatknutí Alžbety Bátoriovej. Na snem do Čachtíc bol pozvaný autor knihy - pán Andrej Štiavnický. V predstavení svojej knihy uviedol mnoho zaujímavých faktov a prezradil snemovníkom, že sa jedná o prvý titul z pripravovanej trilógie. Druhý diel by sa mal objaviť cez prázdniny...

Kniha je vo viazanom hnedom obale, v ktorom vo vydavateľstve IKAR veľmi vkusne vydávajú sériu historických románov. Má formát 13x20,5 cm a 277 strán, vydalo ju vydavateľstvo IKAR Bratislava v roku 2001. Je dostať v bežnom knižnom predaji a môžeme povedať, že patrí k titulom, od čítania ktorých sa nedá odtrhnúť. Po dočítaní Vám bude dlho čakať pokiaľ vyjde ďalšie pokračovanie. 

Knihu na zamatovom vankúši priniesli kráľovskí rytieri, správca Matúšovho kráľovstva udelil pánovi Štiavnickému listinu o zaradení knihy do Zlatého knižného fondu Matúšovho kráľovstva a knihu pokrstila na Čachtickom sneme samotná Alžbeta Bátoriová. 


Alžbeta Bátoriová vo väzení a na slobode
autor: Andrej Štiavnický

Tento historický román tematicky nadväzuje na čitateľsky úspešný román Andreja Štiavnického V podzemí Čachtického hradu.
Autor v ňom zachytáva ďalšie tri roky života čachtickej panej po jej vynútenom návrate z Füzéru. Máme možnosť sledovať nielen dramatické osudy Alžbety Bátoriovej, ale aj Anny Rosiny Listiusovej z Tematína, ktorá sa ocitne vo väzení Čachtického hradu spolu s Alžbetou Bátoriovou pričinením jej manžela Stanislava Turzu. Z väzenia im pomáha ujsť milenec čachtickej panej. Andrej Štiavnický kladie v románe čitateľom ale aj historikom medzi inými nástojčivými otázkami aj túto: kto z historikov vyvráti skutočnosť, že príbuzní čachtickej panej zabránili exemplárnemu procesu a následne poprave Alžbety Bátoriovej? Bátoriovci patrili predsa k najbohatším a najvplyvnejším rodom svojich čias. 


Čachtická pani pred najvyšším súdom
autor: Andrej Štiavnický

Zavŕšením historickej trilógie tematicky nadväzujúcej na romány V podzemí Čachtického hradu (2001) a Alžbeta Bátoriová vo väzení a na slobode (2002) je román Andreja Štiavnického Čachtická pani pred najvyšším súdom.

Celá trilógia analyzuje posledné štyri roky života čachtickej panej od zatknutia palatínom Turzom až po jej prirodzenú smrť, autor v tretej časti zachytáva posledné mesiace jej života od zimy 1613 až po august 1614. Čitateľ má možnosť prežívať posledné mesiace života Alžbety Bátoriovej prostredníctvom analýzy hlavných postáv a tiež pútavého, dramaticky zapleteného deja, ktorý vrcholí smrťou tejto krutej ale záhadnej postavy našich dejín. Táto trilógia predstavuje veľký prínos diela nielen z historického ale aj literárneho hľadiska, pričom veľký čitateľský ohlas vyvolal jej nový pohľad a originálne spracovanie tematiky. 


V tieni smrti Alžbety Bátoriovej
autor: Andrej Štiavnický

Román tematicky nadväzuje na úspešnú historickú trilógiu Andreja Štiavnického o posledných štyroch rokoch života čachtickej panej. Zachytáva v ňom pohnuté osudy Anny Rosiny Listiusovej, manželky Stanislava Turzu, ktorý sa neskôr stal uhorským palatínom.

Cieľom autora bolo naznačiť, že život a história sa nezastavili ani po smrti Alžbety Bátoriovej. V prvej časti sa čitateľ stáva svedkom zákulisných intríg medzi palatínom Turzom a panovníkom Matejom II., ako aj smrti najstaršej dcéry čachtickej panej Anny či kontroverznej osobnosti palatína Turzu, ktorý zomiera o dva roky po smrti Alžbety Bátoriovej. Osudy zvrhlej Anny Rosiny Listiusovej, obklopenej na Šintavskom hrade svojimi vernými strigami, nás vtiahnu do dramatického deja. Vykresľuje jej sadistické sklony a ukrutnosť, ale oživuje aj spletité osudy významných historických postáv, akými boli sedmohradský knieža Gabriel Betlen, vojvoda Albrecht z Valdštejna, cisár Ferdinand II. a ďalší. Na pozadí dramatických zápletiek a historických súvislostí vníma čitateľ nielen konanie hlavnej postavy Anny Rosiny Listiusovej, ale aj mocenské ambície najvyšších predstaviteľov spoločenského života.

Všetci tí, ktorí si s obľubou vychutnávajú diela Andreja Štiavnického, sa môžu tešiť na jeho ďalšie prekvapenie v podobe nového historického románu, ktorého zákulisie vytvárajú pohnuté záverečné roky tridsaťročnej vojny. A ako ináč - jej hlavnou postavou bude opäť žena...