Titulná strana modrého turistického pasu má namiesto štátneho znaku žltou farbou vytlačený hrad s nápisom Matúšovo kráľovstvo. Druhá strana patrí osobným údajom držiteľa. Tretia upozorňuje na práva: Držiteľ tohto pasu je čestným občanom Matúšovho kráľovstva a ma plné práva spoznávať všetky jeho hrady a priľahlé im lehoty. Neveriacimi očami môžeme dokument skúmať ďalej a premýšľať, robí si niekto žarty? Sprostredkovane sme dohodli stretnutie s kompetentnou osobou Budúci hajtman v Hornopovažskej dŕžave Slavomír Strečansky nás dnes, v čase vydania BN novín, bude informovať o projekte a celom programe slávnosti jeho uvedenia do života.