Matúšovo kráľovstvo je produkt rozvoja aktívneho cestovného ruchu v oblasti západnej časti Slovenska. Nadväzuje na bohatú feudálnu históriu tohto regiónu, v ktorom sa nachádza viac ako 40 hradov - bývalých panstiev Matúša Čáka Trenčianskeho. Hrady preslávili známe osobnosti - Alžbeta Bátoriová, palatín Juraj Thurzo, Pálffyovci a iní, na tomto území sa odohrali i všetky stavovské povstania (Bocskay, Thököly, Rákoczi) a boje proti Turkom. K hradom a podhradiam sa viaže množstvo zabudnutých legiend a povestí. Hlavným cieľom je oživiť bohaté tradície v oblasti a pritiahnuť sem turistický potenciál. Ten je zameraný na peších turistov, cykloturistov, mototuristov, rodiny s deťmi, turistov zo Slovenska, Česka, Maďarska, Rakúska, Poľska a iných štátov.

Kráľovské dŕžavy
Kráľovstvo sa delí na menšie celky - dŕžavy. Toho času je rozdelené na 9 dŕžav, ktoré sú tvorené hradnými panstvami.

Panstvá
Hradné panstvá sú nižšími zložkami kráľovstva, 5-6 ich tvorí dŕžavu. Ich súčasťou sú Kráľovské lehoty a Lehoty.

Kráľovské lehoty
Mestá, ktoré sú súčasťou hradných panstiev, môžu byť nimi menované i obce. Podmienkou je aktívny vstup do Matúšovho kráľovstva (podujatia).

Lehoty
Mestá a obce, ktoré sú súčasťou hradných panstiev. Podmienkou je vstup do Matúšovho kráľovstva.

Matúšove hlásky
Informačné kancelárie, ktoré sú súčasťou územia MK.

Spojenecké Matúšove hlásky
Informačné kancelárie, ktoré ležia mimo územia MK.

Pútnické miesta
Zariadenia cestovného ruchu, ktoré sú súčasťou služieb aktívneho cestovného ruchu.

Výhradné kráľovské podniky
Väčšie podnikateľské subjekty, ktoré sú súčasťou hradných panstiev. Podmienkou je vstup do Matúšovho kráľovstva ako sponzor väčších podujatí.

Kráľovské podniky
Menšie podnikateľské subjekty, ktoré sú súčasťou hradných panstiev. Podmienkou je vstup do Matúšovho kráľovstva ako sponzor podujatí.

Zľavové miesta
Podnikateľské subjekty, ktoré sú súčasťou hradných panstiev.

Matúšova edícia
Knižné spracovanie malých sprievodcov, spracovanie legiend a povestí, www stránky a pod.