Poctivé remeslo má zlaté dno a bez remeselníkov by sa žiadnemu kráľovstvu dariť nemohlo. Nositelia remesla boli odjakživa váženými osobnosťami. Preto sa správca Matúšovho kráľovstva rozhodol, že remeselníkom, ktorí obzvlášť dobrou prácou sa preslávili, budú slávnostne udelené cechové listiny a budú pasovaní kráľovským rytierom do stavu remeselníckeho.

Kráľovský nitkár
Prvým kráľovským remeselníkom bol vyhlásený nitkár Stano Smatana zo Súľova. Stalo sa tak na 2. sneme rozširovania Matúšovho kráľovstva 4.4.2002 v Čachticiach. Obdivuhodné remeslo nitkárske dnes už tak často nevidieť, preto sú diela súľovského nitkára preveľmi cenné. Prácu svojich šikovných rúk nitkár predvádza pri rôznych príležitostiach. Stal sa neoddeliteľnou súčasťou stánku Matúšovho kráľovstva na výstavách cestovného ruchu v Brne a v Bratislave a prezentuje svoju zručnosť pri rozmanitých príležitostiach.

Kráľovská cukrárka

Ctihodná poddaná Jozefína Šebáková zo Šebešťanovej cukrárskym a kuchárskym remeslom sa preslávila. Nemohlo to v našom kráľovstve bez povšimnutia zostať, pretože na jej výtvoroch nielen oči si možno popásť. Vskutku najdôležitejšie je, že dokáže hladné krky nasýtiť a to sa u nás cení nesmierne.

Preto sa správca Matúšovho kráľovstva rozhodol slávnostne jej udeliť na 3. sneme rozširovania Matúšovho kráľovstva v Orlovskom kaštieli 23. mája 2003 cechovú listinu kráľovskej cukrárky. A že sa svojmu remeslu vskutku rozumie potvrdia všetci, čo na snemovom pohostení z jej torty aspoň malý kúštik zjedli.