Správca Matúšovho kráľovstva prepožičal tento titul Združeniu priateľov historických umení z Martina - Diadém, za viac ako ročné verné služby kráľovstvu a vzorovú spoluprácu.
Zároveň im udelil právo pečiatku používať a pri špeciálnych príležitostiach ju do pasov a iných listín otláčať. Rytieri sa za to zaviazali, že k návštevníkom Matúšovho kráľovstva sa budú rytiersky správať, svoje chrabré činy a umenie im predvádzať, svojmu remeslu deti hrou priúčať a dámy si uctievať.

Stalo sa tak 13. júla 2002 v Beckove pri príležitosti konania IV. ročníka Beckovských letných slávností.

Šermiarskej skupine Diadém bola udelená menovacia listina Kráľovskej rytierskej družiny spolu s pečiatkou pred nastúpeným uhorským vojskom pod Beckovským hradom. Kráľovská rytierska družina Diadém sa na 3. sneme rozširovania Matúšovho kráľovstva postarala o pútavý program nielen svojimi šermiarskymi súbojmi a vystúpeniami a ukážkami dobovej hudby a spevu. Najväčšou lahôdkou pre divákov bola polhodinová ohňová show s vystúpením fakíra, brušných tanečníc, súboje s ohnivými zbraňami, hltanie a pľuvanie ohňa.