Okolité krajiny Európy, ktoré vsadili na rozvoj cestovného ruchu však pochopili, že správnou cestou k zvyšovaniu návštevnosti jednotlivých regiónov je združená prezentácia atraktivít, nachádzajúcich sa vo viacerých regiónoch. Hoci na našich výstavách CR je často vidno prezentáciu samostatných ubytovacích a stravovacích zariadení miest a obcí, prípadne združení s dôrazom na drobné pamiatky, celosvetovým trendom v turistickom ruchu je vytváranie a propagácia viacerých atraktívÍ1ych produktov. Každého turistu zaujíma predovšetkým to, čo môže v navštívenej oblasti vidieť, zažiť a spoznať a až potom uvažuje nad miestami, kde sa bude stravovať a kde prenocuje.
Konkrétnym príkladom aktívneho rozvoja cestovného ruchu na báze skúseností zo zahraničia je vznik Matúšovho kráľovstva, tiahnúceho sa zo západnej časti Slovenska (Záhorie a Malé Karpaty) až po severoslovenské Kysuce. Kráľovstvo sa člení na deväť menších dŕžav, ktoré sú tvorené hradnými panstvami. Jednou z nich je aj Hornonitrianska dŕžava, ktorú spoločne s Topoľčianskym, Uhrovským, Brodzianskym a Hrušovským panstvom tvorí aj Prievidzské a Bojnické panstvo. Cieľom Matúšovho kráľovstva je oživenie bohatých duchovných tradícií a zabezpečenie turistického potenciálu tak, aby sa návštevníci v ňom zdržali pri viacdenných pobytoch. Svojou hlavnou myšlienkou kráľovstvo nadväzuje na bohatú feudálnu históriu tohto regiónu, v ktorej sa nachádza viac ako 50 hradov bývalých panstiev Matúša Čáka Trenčianskeho. Popri ďalších feudálnych osobnostiach - Alžbete Báthoryovej, palatínovi Thurzovi, Pállfyovcoch a iných sa tu odohrali i stavovské povstania a boje proti Turkom. K hradom a podhradiam sa viaže i množstvo legiend a povestí.
Matúšovo kráľovstvo bude vyhlásené 21. júna 2001 v sobášnej siení Bytčianskeho zámku, kde aj palatín Juraj Thurzo vydával svoju dcéru a svadba trvala dva roky. Tak ako uviedol Juraj Hlatký, správca budúceho Matúšovho kráľovstva, tento projekt ponúka nielen možnosť oživiť dávne povesti, tradície a históriu obcí a miest, prezentovať podujatia, pamiatky a prírodné krásy, ale ponúka i možnosť pritiahnuť turistov z okolitých štátov a pod spoločnou značkou budovať a rozvíjať turistickú infraštruktúru regiónu.

Ivona Vojtášová

Prieboj, 18. 6. 2001