Na začiatku celej histórie bola skupina historického šermu Bludní rytieri. Verní svojmu menu putovali a blúdili po hradoch a zámkoch a predvádzali svoje umenie. Cesty ich zaviedli až do Beckova, na hrad vojvodu Ctibora. Aktívne šermiarske pôsobenie zanechali a s vervou sa pustili do zveľaďovania hradu. Bludní rytieri sa nemalou mierou pričinili o to, že dianie na Beckovskom hrade sa začalo uberať tým správnym smerom. 17. júla 1999 predviedli Bludní rytieri svoje prvé veľké podujatie na hrade Beckov. Nebol to však ani len zlomok toho, čo sa chystalo o rok. Po takmer ročných prípravách tu 22. júla vypuklo obliehanie hradu. Za účasti mnohých skupín historického šermu s hojnou bojovou a palebnou silou videli diváci ojedinelé predstavenie svojho druhu. Najzáslužnejším činom však je, že Bludní rytieri zopakovali toto podujatie aj o rok, aj o ďalší rok, každé obliehanie bolo niečím iné a nové.
Na 3. sneme Matúšovho kráľovstva bola Združeniu udelená listina II. Kráľovskej rytierskej družiny.
Získali tak právo otláčať pečiatku so svojím erbom a erbom Matúšovho kráľovstva do pasov pútnikom prichádzajúcim na Beckovský hrad. Obliehanie hradu sme vyhlásili za najväčšie rytierske podujatie na území Matúšovho kráľovstva.