Oblasť pôsobnosti sa rozprestiera na západnej tretine Slovenska a spadá do nej cca 1100 miest a obcí.

Hlavnou črtou tohto produktu je možnosť prezentácie každého subjektu samostatne, ale zároveň pod spoločnou značkou Matúšovho kráľovstva. Spojenie do veľkého celku umožňuje osloviť a pritiahnuť oveľa väčšie množstvo turistov, ako by to bolo pri individuálnej propagácii a zároveň dosiahnuť aj výrazné predĺženie ich pobytu.

Podľa skúseností z okolitých štátov je práve združená prezentácia a hlavne ponuka zaujímavého produktu správnou cestou ku zvyšovaniu návštevnosti regiónov a s tým súvisiacich aktivít cestovného ruchu. Toto však umožňujú iba projekty väčšieho rozsahu.