Matúšovo kráľovstvo je novým produktom aktívneho cestovného ruchu, ktorý sa inšpiroval najmä Valašským kráľovstvom. Na trón by mala každý rok zasadnúť nová známa osobnosť, prvý krát začne vládnuť až od budúceho roka.
Kráľovstvo sa chce prezentovať najmä cykloputovaním po Vážskej, Kysuckej a Kopaničiarskej magistrále. Občianstvo môže získať každý pútnik, ktorý strávi v roku najmenej päť dní na území kráľovstva, zadováži si jeho platný pas a poznáva krásy kráľovstva.

TASR

SME západ, 23. 6. 2001