Juraj Hlatký je správcom Kráľovstva. Preto sme mu položili otázku, čo je Matúšovo kráľovstvo?
Matúšovo kráľovstvo je projektom rozvoja aktívneho cestovného ruchu v oblasti západnej časti Slovenska. Hlavným cieľom je oživiť bohaté duchovné tradície oblasti a pritiahnuť sem turistický potenciál tak, aby sa návštevníci zdržali počas viacdenných pobytov. Zvýši sa tým cestovný ruch, podporí zamestnanosť, pomôže ekonomickému obratu, navyše sa bude prezentovať kultúrne a prírodné bohatstvo miest, obcí a regiónov.
Na čom je založené Matúšove kráľovstvo a kde sa bude rozprestierať?
Nadväzuje na bohatú feudálnu históriu regiónu s viac než piatimi desiatkami hradov, bývalých panstiev Matúša Čáka Trenčianskeho. K hradom i podhradiam sa viažu mnohé legendy a povesti. Kráľovstvo sa bude členiť na deväť menších celkov - -dŕžav. Nazývame ich Oravsko-turčianska, Kysucká, Homopovažská, Dolnopovažská, Hornonitrianska, Dolnonitrianska, Podunajská, Maloka1patskáa Záhorská. Dŕžavy sú tvorené hradnými panstvami, ktorých je 53. V prvom roku oživíme aspoň dve desiatky. Panstvá tvoria Kráľovské Lehoty a Lehoty (mestá a obce), ktorých je v celom kráľovstve asi 1100. Úradným dokumentom občana je jeho pas. Pripravili sme ho v siedmich jazykových mutáciách a na základe pasu budú môcť turisti využívať systém zliav na území kráľovstva.
Okrem toho budú k dispozícii sprievodcovia kráľovstvom, mapy, webová stránka. Zaujímavý projekt má šancu osloviť potenciálnych peších turistov, cykloturistov, mototuristov zo Slovenska, Česka, a ďalších okolitých štátov.

Leo Kužela

Trenčianske noviny, 19. 6. 2001