Slávnostným pasovaním, prevzatím listiny a pečiatky Matúšovho kráľovstva, sa kráľovsky župan zaviazal bdieť nad duchovným a kultúrnym dianím v Matúšovom kráľovstve, ako i obhajovať veci ušľachtilé a širokej verejnosti prospešné.
Kaštieľ Orlové, v ktorom niekoľkokrát pobývala i rakúsko-uhorská cisárovná Mária Terézia, sa v piatkové popoludnie stal bojiskom stredovekých rytierov a svoju krásu predviedli i cnostné panny v nádherných róbach. Stretli sa tu i odborníci z oblasti múzejníctva a aktívneho turistického ruchu.

Považskobystrické novinky, 3. 6. 2003