Po meraní síl v netradičnej disciplíne „Hod polenom“, salva z dela ohlási začiatok snemu, príchod správcu, taverníka a palatína Hornopovažskej dŕžavy. Potom prídu rytieri Diadém zo Sklabinského panstva, Bludní rytieri z Beckovského panstva, Bojník z Bojnického panstva a patrón kráľovstva Matúša Čáka. Mýtnička Dr. Praženicová privíta zúčastnených vo Vlastivednom múzeu v Orlovom, nasledovať bude príhovor správcu o stave kráľovstva za uplynulý rok. Vyhlásia sa subjekty za minulý rok – najlepšie trhové miesto, najlepšie šírenie dobrého mena, naj kráľovský richtár, najväčšie rytierske podujatie na území Matúšovho kráľovstva, najnavštevovanejšie miesto v kráľovstve a najobľúbenejšie miesto zahraničných pútnikov. Budú sa prijímať a pasovať noví mútnici, hajtmani i noví richtári. Uskutoční sa predstavenie výhradného kráľovského podniku VKÚ Harmanec a zaradenie máp do kráľovského kartografického fondu. Ďalej budú môcť návštevníci uvidieť šermiarsku šarvátku rytierov zo skupiny Diadém, prijímanie a pasovanie „minikempárov“. Rytieri a Správca Matúšovho kráľovstva uvedú do života základný kameň areálu „Matúšovo kráľovstvo v miniatúrach“ v Podolí. Ďalej sa odovzdajú podporné plagáty na obnovu Trenčianskeho hradu hajtmanke Trenčianskeho múzea, prírodné unikáty sa zapíšu do Knihy rekordov Matúšovho kráľovstva a kráľovskej cukrárke Jozefíne Šebákovej zo Šebešťanovej sa udelí cechová listina. Snem sa skončí slávnostnou salvou z dela. Zlatým klincom programu s pokračovaním na nádvorí, bude Ohňová show rytierskej družiny Diadém, hltanie a pľuvanie ohňa, súboje s ohnivými zbraňami, vystúpenie fakíra a tanec brušných tanečníc.

V rámci sprievodného programu v parku sa uskutoční predvádzanie dobových zbraní, ukážka streľby z kuší, dobové hry pre malých a veľkých, netradičné disciplíny Matúšovho kráľovstva a prehliadka Minizoo s capkom Matúšikom.

Rastislav Samák

mytrencin.sme.sk, 19. 5. 2003