Hlavnou črtou tohto produktu je možnosť prezentácie každého subjektu samostatne, ale zároveň pod spoločnou značkou Matúšovho kráľovstva. Podľa skúseností z okolitých štátov je práve združená prezentácia a hlavne ponuka zaujímavého produktu správnou cestou ku zvyšovaniu návštevnosti regiónov a s tým súvisiacich aktivít cestovného ruchu. Projekt Matúšovo kráľovstvo ponúka možnosť oživiť dávne povesti, tradície a históriu, propagovať podujatia, pamiatky a prírodné krásy, pritiahnuť turistov z okolitých štátov i kráľovstiev a pod spoločnou značkou budovať a rozvíjať turistickú infraštruktúru regiónu.
Na pozvanie Matúšovho kráľovstva som sa stretol v obci Suľov-Hradná, pred výstupom na hrad Suľov, so starostom a niektorými zástupcami Matúšovho kráľovstva.
Bola to jedinečná príležitosť získať hradnú pečiatku do pasov a zmerať svoje sily napríklad v hode polenom do diaľky, spoznať zámok Bojnice, alebo si len tak oddýchnuť v prírode.

-LGS-

COTbusiness, číslo 7-8