jurkovicov svet img1Spolupráca s českým partnerom Jurkovičův svět.

V březnu 2023 jsme v tradiční a osvědčené spolupráci s českým partnerem Jurkovičův svět, z.s. z Luhačovic dokončily, v rámci Fondu malých projektů OP Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, přeshraniční projekt "Labyrintem Jurkovičova světa".

video spoty k projektu "Labyrintem Jurkovičova světa" >>