Správca Matúšovho kráľovstva prepožičal tento titul Združeniu priateľov historických umení z Martina - Diadém, za viac ako ročné verné služby kráľovstvu a vzorovú spoluprácu.

Zároveň im udelil právo pečiatku používať a pri špeciálnych príležitostiach ju do pasov a iných listín otláčať. Rytieri sa za to zaviazali, že k návštevníkom Matúšovho kráľovstva sa budú rytiersky správať, svoje chrabré činy a umenie im predvádzať, svojmu remeslu deti hrou priúčať a dámy si uctievať.
Stalo sa tak 13. júla 2002 v Beckove pri príležitosti konania IV. ročníka Beckovských letných slávností.
Šermiarskej skupine Diadém bola udelená menovacia listina Kráľovskej rytierskej družiny spolu s pečiatkou pred nastúpeným uhorským vojskom pod Beckovským hradom.