Pútnik, ktorý zavíta do Matúšovho kráľovstva či už ako cykloturista, mototurista alebo peší turista, chce veľa vidieť a zažiť

Podmienkou je dostatočná sieť spoľahlivých služieb v prospech rozvoja cestovného ruchu. Nie každý turista vyhľadáva komfortné ubytovanie v hoteloch a penziónoch. Matúšovo kráľovstvo pripravuje systém jednoduchého ubytovania, resp. prenocovania tzv. Matúšove minikempy. Jedná sa o nenáročný spôsob poskytnutia priestoru na prespanie menej náročnému návštevníkovi, či už v súkromí, alebo v málo využívaných zariadeniach rôznych organizácií. Podmienkou je poskytnutie aspoň základných hygienických podmienok a zaistenie bezpečnosti návštevníka.