Dŕžava

Panstvo

Sídlo panstva

Podunajská dŕžava

Šintavské panstvo

Šintavský hrad

Galantské panstvo

kaštieľ v Galante

Dunajskostredské panstvo

Žltý kaštieľ

Novozámocké panstvo

Novozámocká pevnosť

Komarnianske panstvo

Komárňanská pevnosť