Neskoro renesančný kaštieľ v Galante dali postaviť Esterháziovci v prvej tretine 17. storočia. Mal charakter feudálneho sídla so samostatným opevnením s rohovými baštami. Boli tu i ochranné priekopy. Objekt bol v druhej tretine 18. storočia barokovo upravený a prefasádovaný. V druhej tretine 20. storočia sa zrušilo opevnenie a hospodársky dvor. Dnes je kaštieľ obnovený a slúži mestskému úradu. Nachádza sa tu expozícia meštianskeho bývania z konca 19. storočia a expozícia miestopisu Galanty a okolia. Je tu tiež umiestnená obradná sála, reprezentačná miestnosť primátora a pivničné priestory sa využívajú na organizáciu menších podujatí. Kaštieľ sa nachádza v severnej časti mesta Galanta na okraji sídliska.

Neďaleko neho sa nachádza i druhý galantský kaštieľ, postavený v roku 1860. Táto neogotická monumentálna stavba má pôdorys U, krásne veže a bohatú výzdobu. Kaštieľ je obklopený prírodne krajinárskym parkom, ktorého strohosť kontrastuje s bohatou výzdobou fasád budovy. Bočné krídla uzatvárajú čestné nádvorie. Stredná časť je dvojpodlažná, bočné hospodárske budovy jednopodlažné, tieto sú na mieste pôvodného renesančného opevnenia. V strednej časti hlavného objektu je reprezentačné schodište vedúce do slávnostných priestorov prvého poschodia. Fasády sú bohato členené na spôsob anglickej gotiky. V interiéri štukové klenby tak isto napodobujú gotiku. Kaštieľ je strážený a zabezpečený proti devastácii. Zakonzervovaním je chránený aj proti negatívnym poveternostným vplyvom. V súčasnosti je objekt čiastočne obnovený, nachádza sa tam krásna pivnica a romantická kaviareň s históriou rodiny Esterházy.