Dŕžava

Panstvo

Sídlo panstva

Hornonotrianska dŕžava

Bojnické panstvo

Bojnický zámok

Uhrovské panstvo

Uhrovský hrad

Brodzianske panstvo

Brodziansky kaštieľ

Prievidzské panstvo

Prievidzský hrad

Topoľčianske panstvo

Topoľčiansky hrad

Hrušovské panstvo

Hrušovský hrad