hrad hrusov mNa rozhraní pohorí Pohronského Inovca a Tríbeča sa nachádzajú pomerne zachované zrúcaniny Hrušovského hradu. Ležia na vrchole Skalka v nadmorskej výške 488 metrov. V listinách sa prvý raz spomína v roku 1253. Hrušov dal pravdepodobne postaviť Matúš Čák niekedy po roku 1283. Hrad dozeral na dôležitú cestu, ktorá spájala horné Ponitrie s Požitavím a bol jednou z opôr mocenského postavenia trenčianskeho oligarchu v regióne. Hlavnou funkciou hradu bolo stráženie obchodnej cesty spájajúcej Požitavie s Ponitrím. V polovici 14. storočia hrad často menil majiteľov. V rokoch 1321 až 1344 patril rodine Levických, neskôr sa stal kráľovským majetkom. Za pánov z Topoľčianok bol hrad výraznejšie prestavaný, riešili najmä nedostatok obytných priestorov. Ukončenie ďalšej rozsiahlej stavebnej činnosti na hrade sa podľa pamätného nápisu z roku 1585 spája s Jánom Topoľčianskym. Neskôr patril kráľovi, Perényiovcom, ostrihomskému biskupovi, Bebekovcom a Zápoľskovcom. Mal veľké rozmery, v 16. storočí bol v hrozbe pred Turkami opevnený.

Stiesnené pomery v predhradí vyvolali už začiatkom 17. storočia ďalšie rozšírenie. Posunutím juhovýchodnej hradby vznikol priestor na včlenenie novej obytnej budovy. O túto úpravu sa zrejme pričinili Rákociovci, ktorí sa majiteľmi panstva stali v roku 1624.V roku 1708 ho zapálili a spustošili cisárske vojská generála Heistera ako jedno zo sídiel Rákocziho povstania. Odvtedy hrad pustne. Hrad bol obľúbeným miestom výletov prezidenta T.G. Masaryka, ktorý často úradoval na Topoľčianskom zámku. Rozpadajúcu sa zrúcaninu stabilizovala rozsiahla konzervácia v rokoch 1928 až 1930. Táto, na svoju dobu pokroková pamiatkarská akcia, sa uskutočnila z podnetu prezidenta. Dnes sa o hrad stará skupina nadšencov z obce Hostie.
Podľa povesti keď cisárske vojská dobyli Topoľčianky, rozchýrilo sa medzi nimi, že Alžbeta Rákocziová ukryla na Hrušovskom hrade rodinné poklady. A tak sa vojsko ponáhľalo na hrad. Násilím do neho vnikli a úporne hľadali zamurovaný poklad. Pritom hrad tak dôkladne prekutávali, že zbúrali skoro všetky jeho múry. Samozrejme zbytočne.

Na hrad sa možno dostať po červenej turistickej značke z cesty Topoľčianky - Partizánske za 25 minút.