hrad pajstun mNad obcou Borinka sa nachádzajú zrúcaniny Pajštúnskeho hradu. Patril do sústavy pohraničných kráľovských hradov, na ochranu severozápadnej hranice Uhorska. Prvá písomná zmienka je z roku 1273. Do roku 1526 patril grófom zo Sv. Jura a Pezinka, neskôr Szerédyovcom, Salmovcom a Pálffyovcom. V roku 1592 získal hrad Mikuláš II. Pálffy, významný turkobijec, po jeho smrti v dosť zanedbanom stave pripadol synovi Pavlovi IV. Pálffymu. Oprava bola nevyhnutná, lebo čoraz častejšie sa v okolí objavovali prieskumné turecké oddiely. Pri náročnej prestavbe zo stredovekého jadra hradu neostalo takmer nič. Na západnej strane vzniklo nové opevnenie, zosilnené nárožnými bastiónmi, ktoré kryli prístup k bráne. Na severnej strane vystavali mohutný delový rondel - dva výrazné výstupy z hradieb, jeden polkruhový a druhý zalomený, ktoré sa mohli vzájomne dopĺňať delovou paľbou.

V päte zalomeného múru sa zachoval vytesaný letopočet rekonštrukcie hradu - 1645. Z tohto obdobia sa zachovali aj mohutné kamenné nosníky zdobené maskarónmi. Pôvodne ich bolo deväť a podopierali tri dvojposchodové arkiere. Táto modernizácia sa ukázala ako prospešná v roku 1644, keď vtrhli do Stupavy švédske vojská ale Pajštún nedobili. V polovici 18. storočia na hrade zhorela strecha, v roku 1810 ho Napoleonove vojská vyhodili do vzduchu. Od roku 1867 patril hrad Károlyiovcom. Z jeho vrcholovej plošinky je krásny výhľad na Borskú nížinu, za dobrej viditeľnosti možno vidieť až hrebene rakúskych Álp.

Jedna z povestí hovorí, že raz do roka o polnoci jazdí ozlomkrky rytier na bielom koni okolo hradných zrúcanín, potom vyskočí na najvyšší múr a následne zmizne v priepasti. V druhej povesti sa hovorí o tom, ako hradný pán s paňou dlho nemohli mať deti. Bezcitná hradná pani v zime odohnala hladnú žobráčku s troma deťmi, tá na ňu uvalila kliatbu mnohodetnosti. Čoskoro hradná pani otehotnela. Jej muž musel odísť do boja proti Turkom. Panej sa narodilo 7 chlapcov a tak v strachu pred kliatbou poslala slúžku, aby 6 malých detí zakopala v lese. Tu ju však pristihol hradný pán vracajúci sa z vojny a deti zachránil. Dal ich do výchovy na susedný hrad. Manželke nič nepovedal. Až po 15-ich rokoch zvolal na hrad všetkých známych na oslavu. Tu odhalil strašné tajomstvo, bratia sa konečne stretli a odpustili i svojej matke.

Na hrad sa možno dostať po červenej turistickej značke z Borinky za 45 minút pešieho výstupu.