hlohovec kastiel mNa malom kopci južne od Hlohovca trčí zo stromov rozľahlá strecha s množstvom komínov. Patrí Hlohoveckému kaštieľu - sídlu Hlohoveckého panstva. V minulosti na jeho mieste stál hrad patriaci Abovcom, Matúšovi Čákovi a Ujlakovcom.

Po sformovaní Uhorského kráľovstva bol súčasťou obranného systému jeho západnej hranice. Dozeral na významné komunikácie a slúžil aj ako sídlo pohraničného komitátu. V 15. storočí sa tu zahniezdili husiti. Neskôr bol majetkom Thurzovcov, v rokoch 1663 - 1668 ho obsadili Turci, ktorí ho opevnili a slúžil im ako pohraničná pevnosť. Od roku 1720 patril Erdödiovcom, ktorí prestavali hrad na barokový kaštieľ.

Z vonkajšej strany z pohľadu od vstupnej brány s hodinami má koloryt kaštieľa, z opačnej južnej strany si mohutné oporné piliere a hradby zachovali typický hradný ráz. Prestavbou vznikol dvojposchodový štvorkrídlový objekt okolo nepravidelného nádvoria. Kaplnka na zámku bola kedysi pútnickým miestom. Na konci 2. svetovej vojny bola na zámku zriadená nemocnica pre sovietskych vojakov. Po ich odchode sídlila v priestoroch zámku aj posádka česko-slovenskej armády.

Na zámku v Hlohovci je v súčasnosti stavebný ruch. Obnovy sa dočkali renesančné miestnosti, strecha aj mnoho iného. Momentálne sa realizuje rekonštrukcia asi tretiny interiéru a oprava krovu, strechy s komínmi. V budúcnosti by mala pamiatka slúžiť verejnosti. Jedným zo zámerov je zriadenie múzea stredovekej justície. Do zámku by sa mali vrátiť aj vzácne historické predmety z depozitárov. Hlboký podzemný labyrint chodieb zámku je unikátny tým, že v minulosti údajne spájal tento hrad popod Váh s Leopoldovskou pevnosťou. Okolo kaštieľa sa nachádza krásny park s upravenými terasami. V parku, blízko kaštieľa, sa nachádza architektonicky unikátne empírové divadlo postavené v roku 1802.

Ku kaštieľu vedie cesta z južnej časti mesta.