Z lesa nad obcou Cerová vyčnievajú zvyšky hradných múrov Korlátka. Hrad bol postavený asi v polovici 13. storočia a jehoúlohou bolo strážiť západné hranice Uhorska a zároveň kontrolovať jeho tzv. českú cestu. Patril do majetkov Abovcov, neskôr Matúša Čáka Trenčianskeho. Ten oň prišiel po Rozhanovskej bitke. Neskôr ho kráľ daroval Ctiborovi zo Ctiboríc, potom ho zasa Matej Korvín predal členovi nemeckého rytierskeho rádu Jánovi Plaknerovi. Ďalej ho vlastnili Pongrácovci, Apponyiovci a Windischgrätzovci. Od roku 1740 už panstvo bývalo v kaštieľoch a na hrade bolo iba pár hajdúchov, ktorí strážili väzňov v hradných pivniciach. Hrad od polovice 18 st. pomaly pustol. Z jednotlivých stavieb sa zachovali zvyšky múrov horného hradu a súvislejšie úseky dolného opevnenia.

O hrade Korlátko sa však traduje niekoľko povestí.

Povesť hovorí o tom, že pod hradom je v podzemnej chodbe ukrytý ohromný poklad. Poklady sa vraj ukážu svetu iba dva razy do roka - na svätého Jána a na Bielu Sobotu. A tak miestni drevorubači na tieto dva dni prenikli do podzemia až k zasypanej studni. Prvýkrát sa naľakali duchov, druhýkrát však podľa rady starej babky pri kopaní v studni odriekali odzadu Otčenáš. Keď už začali vidieť medzi kameňmi záblesky zlata, hlásnik vonku vytruboval koniec dňa a tak stihli ujsť na poslednú chvíľu pred zatvorením podzemia. A tak tam poklady ležia dodnes.

Na cerovskom hrade žil pán, ktorého ľud iba zloduchom nazýval. To preto, že zle zaobchádzal s poddanými, nechával ich palicovať na dereši. Raz jeden poddaný, menom Mišo, neprišiel do roboty na panské pre chorobu. Prikázal pán svojim drábom, aby chorého na kravách na jeho hnojnom voze doviezli do hradu a aby ho strestali tridsiatimi palicami. Pandúri vykonali, ako im pán nakázal. Keď dobitého Miša nakladali na voz, prišlo dvanásť hôrnych chlapov na čele s Jánošíkom. Zbojníci poviazali pandúrov a obliekli sa do ich šiat. Časť s Jánošíkom šla k pánovmu hradu. Pána priviazali na dereš a dávali mu na zadok dosiaľ, kým pred vlastnými poddanými nesľúbil, že aj on sám i jeho pandúri budú lepšie s ľudom zaobchádzať. Odvtedy sa ľuďom uľavilo a pán cerovského hradu zmäkol.

Autom sa možno dostať pod hrad ku chate na hornom okraji obce Cerová, odtiaľ je to už pešo iba 5 minút.