Starý Holíčsky strážny hrad vznikol asi v 11. storočí ako drevený vodný nížinný hrad. V roku 1241 začali Arpádovci stavať nový kamenný hrad. Približne v roku 1315, keď bol jeho majiteľom Matúš Čák Trenčiansky, tu bol vybudovaný jednopodlažný gotický palác. Bol to nový typ paláca nesúvisiaci s opevnením, kde stredný, najväčší priestor bol uzavretý z dvoch užších strán vežami. V priebehu histórie striedal majiteľov - od Ctibora zo Ctiboríc, cez Czoborovcov, Bakičovcov až po Habsburgovcov. Neskorogotické opevnenie z 15. storočia vymenili v období renesancie za protiturecké hviezdicové opevnenie, pospájané kazematami s vonkajšou i vnútornou priekopou. Súčasne podpivničili takmer celé nádvorie a v rámci areálu k vonkajšiemu opevneniu situovali hospodárske budovy. Dobudovaný bol tiež severný a rozšírený západný trakt kaštieľa.

Písomné pramene spomínajú dokonca uzavretie objektu východným - nadzemným traktom. Táto renesančná hviezdicová pevnosť bola dostavaná po roku 1678, postupne ho prestavovali na kaštieľ. Objekt mal štyri krídla, ktoré v roku 1678 obstavali tehlovým múrom. V rokoch 1749-1754 však štvorkrídlovú pevnosť Habsburgovci prestavali na honosné letné cisárske sídlo. Neskorobarokový vzhľad Holíčskeho zámku je výsledkom prestavby renesančnej protitureckej pevnosti na reprezentačné letné sídlo cisárskej rodiny Habsburgovcov. Obytná budova má tri podlažia v tvare U. Súčasťou objektu boli i podzemné priestory vybudované pre kráľovskú gardu, strážiacu kaštieľ. Ku kaštieľu patril aj park, rybník a bažantnica. Okolo zámku sa rozprestierajú po obvode vonkajšieho obranného systému hospodárske budovy, tabačiareň, koniareň. Podzemný systém hradných chodieb bol vybudovaný v 14. storočí. Radiálne sa rozbiehajú na všetky strany a dnes prepájajú už len zámok s hospodárskymi budovami. Časť chodieb je sprístupnená verejnosti. Svojou majestátnosťou zaujme priestranné schodisko vnútri zámku. Najreprezentačnejším priestorom bola Čínska sála so stenami pokrytými maľovanými koženými tapetami. K Holíčskemu hradu sa viaže kniha Jána Čajaka ml. "V zajatí na Holíčskom hrade", kde je podrobne popísaná hrdinská historka oslobodenia Zuzany Révayovej Petrom Bakičom.

Z interiéru zámku sú dnes využívané len priestory Mestského múzea a galérie, ktoré sú zrekonštruované a sprístupnené širokej verejnosti. Zrekonštruovaná je i jedna z hospodárskych budov tzv. depozit, kde vznikli krásne priestory Zámockej vinárne. V súčasnosti prebieha rekonštrukcia ďalšej z hospodárskych budov tzv. „Tabačiarne“, ktorá bude slúžiť na spoločensko – kultúrne účely.

Kaštieľ sa nachádza priamo v meste Holíč.