V priestoroch bývalej svadobnej sály kde sobášil svoje dcéry palatín Turza, privítal herold rytierov, palatínov, taverníka a správcu Matúšovho kráľovstva Juraja Hlatkého so sprievodom. Po prijatí insígnií odovzdal správca prvého slovenského kráľovstva poverovacie listiny, pečiatky a pasy zástupcom Matúšových hlások, pútnickým miestam, Lehotám a kráľovským Lehotám. Potom dostali priestor umelci, kráľovský sokoliari a rytieri. "Ani tento nápad sa nerealizoval ľahko. Matúšovo kráľovstvo je novým produktom aktívneho cestovného ruchu. Náš projekt vznikal sedem rokov. Vzali sme si príklad a poučili sa aj na ťažkostiach Valašského kráľovstva. Kráľa zatiaľ nemáme, pretože Matúš Čák Trenčiansky zomrel takmer pred sedemsto rokmi, to povedal správca J. Hlatký. Podľa jeho slov, zasadne na uvoľnený trón nový panovník o rok. Zmena v čele kráľovstva sa uskutoční každý rok. Na trón by si mala zasadnúť známa osobnosť. Kráľovstvo pripravuje na každý rok množstvo podujatí, kde sa chce prezentovať. Tento rok bude v znamení cykloputovania po Vážskej, Kysuckej a Kopaničiarskej magistrále. Za nazbieranie potrebného počtu pečiatok dostanú účastníci odznak. Pod deväť dŕžav bude spadať takmer 1100 miest a obcí. Projekt Matúšovho kráľovstva ponúka možnosť oživiť dávne povesti, tradície a históriu, propagovať podujatia, pamiatky a prírodné krásy , pritiahnuť turistov z okolitých štátov i kráľovstiev a pod spoločnou značkou budovať a rozvíjať turistickú infraštruktúru regiónu. Občianstvo môže získať každý pútnik, ktorý si zadováži platný pas a poznáva krásy kráľovstva minimálne päť dní v roku. "Málokto si uvedomuje, že v plánovanej oblasti pôsobenia v západnej časti Slovenska je momentálne 53 zámkov a hradov. Našou snahou je postupne "naštartovať" v ich okolí minimálne hlásky. K dnešnému dňu máme zaktivizovaných 26 hradných panstiev, " hovorí už kľudnejší správca J. Hlatký, ktorý spal podľa jeho slov pred slávnosťou iba niekoľko hodín.
Kráľovstvo má svoje symboly. Zástavu, erb, kráľovskú pečať a kráľovský meč, ktorý je uschovaný v depozite a používa sa nie k boju, ale iba k slávnostným príležitostiam. ,,Po štarte sme neoslovili masovo všetkých starostov, podnikateľov... Ale iba tých, ktorí vedia, čo je to cestovný ruch a ako funguje, a hlavne ako využiť tento produkt pre rozvoj, čo je vlastne naša hlavná filozofia, to dodáva Peter Ištoňa, taverník Matúšovho I kráľovstva.
A čo sa hovorí v I. Makovici zvestovacej Bulle Matúšovho kráľovstva?
Nech zvie pútnik, ktorý pešo, na bicykli, na koni, či iným spôsobom Matúšovo kráľovstvo navštívi, že územie toto Je suverénne medzi kráľovstvami, nedeje sa tu žiadna nekalosť a nebudú mu upierané žiadne jeho práva. Územie toto je výnimočne krásne a oplýva nesmiernymi prírodnými, duchovnými a historickými hodnotami.

(mk)

Týždenník Obzor, 26. 6. 2001