Do úradu správcu Matúšovho kráľovstva bol uvedený Juraj Hlatký, pasovaní boli palatíni, taverník a hajtmani. Dôležité však nie sú funkcie, ale účel celého projektu. Nadväzuje na bohatú feudálnu históriu územia, ktoré pred dávnymi vekmi patrilo pod právomoc pána Váhu a Tatier. Meno Matúša Čáka Trenčianskeho nesie nie1en samotný projekt, ale aj na všetkých predajných miestach suvenírov a pečiatok sa stretneme s názvom Matúšove hlásky. Obliehané budú najmä turistami, ktorí vo svojich pasoch budú chcieť mať pečiatku z navštívenej oblasti. Samozrejme, okrem toho im budú poskytnuté aj rôzne výhody. V terminológii Matúšovho kráľovstva sa ďalej stretneme s výrazom Pútnické miesta. Sú to predovšetkým zariadenia aktívneho cestovného ruchu, kde návštevníkovi pri minimálnej finančnej útrate v podniku pribudne pečiatka do najprestížnejšej listiny Turistického pasu Matúšovho kráľovstva.
Zaujímavým bude určite aj Zľavové miesto, kde podnikatelia musia poskytnúť zmluvnú zľavu na pas kráľovstva. Všetky tieto údaje sa záujemcovia dozvedia na Matúšových hláskach. V Bytčianskom a Žilinskom okrese k nim patrí: IKO Veľké Rovné, TIK Selinan Žilina, OÚ Súľov Hradná, Espresso Pinčík Hlboké nad Váhom, PRI Lietavská Závadka, TIK Rajecké Teplice, Penzión Pod Hradom Lietava. pútnické miesta v našej oblasti zatiaľ sú: Penzión u Púčka Varín, ATC Varín a TIK Selinan Žilina. Všade tu môžete získať nielen turistické pasy, ale aj pečiatky týchto miest a množstvo informácií o celom projekte Matúšovho kráľovstva, ktoré začalo svoju novú éru v historickej Bytči.

Marián Kňažko

Bytčianske noviny, 26. 6. 2001