Záhorskú dŕžavu tvoria Devínske, Pajštúnske, Plaveckohradské, Korlátske, Holíčske a Brančské panstvo. Na slávnostnom akte vyhlásenia prevzali výsostné listiny Kráľovských lehôt a do funkcií kráľovských richtárov boli pasovaní: obec Jabloňové a pán starosta Florián Kotes, obec Kúty a pani starostka Mária Macejková, obec Veľké Leváre a pán starosta Eduard Hollý, obec Cerová a pán starosta Vladimír Jánoš. Výsostnú listinu Lehoty Matúšovho kráľovstva a hodnosti richtára dostala obec Podbranč a pani starostka Viera Končitá. Za Matúšove hlásky boli pasované nasledujúce subjekty: Rekreačné služby mesta Senica s hajtmanom Štefanom Majchrákom a pečiatkou pasovej kontroly Korlátskeho panstva, Euroregión Pomoravie v Jabloňovom s hajtmanom Jánom Hladíkom a pasovou pečiatkou Pajštúnskeho panstva, Správa mestského majetku Skalica s hajtmankou pani Ozábalovou a pasovou pečiatkou Holíčskeho panstva. Štatút pútnických miest dostali Denný bar Margit v Zohore s mýtnikom Vladimírom Ručekom a Hotel Stupava - Eurokongres s mýtnikom Rudolfom Kozáčikom. V hláskach a pútnických miestach budú dostupné pasy a mapy Matúšovho kráľovstva a taktiež tu bude možné získať pasové a pútnické pečiatky. V prvom kole vystupovania do Matúšovho kráľovstva v Bytči dostalo svoje listiny 67 subjektov. Druhé kolo slávnostného rozširovania Matúšovho kráľovstva sa skutoční koncom septembra na Trenčianskom hrade.

Ján Hlatký, správca Matúšovho kráľovstva, Ján Hladík, palatín Záhorskej dŕžavy

Záhorák, 16. 7. 2001