Novodobé Matúšovo kráľovstvo založené na feudálnom historickom podklade a s oblasťou pôsobnosti asi v 1100 mestách a obciach na západnej tretine Slovenska však dnes bude plniť funkciu aktívneho cestovného ruchu. Zámerom projektu je pritiahnuť pútnikov z domova i zo zahraničia pešo, na bicykli či autom a spoznávať krásy a duchovné hodnoty oblasti podporené zaujímavým programom. Prezentovať sa pod hlavičkou Matúšovho kráľovstva môžu jednotlivé subjekty samostatne, podľa skúseností však práve združená prezentácia s ponukou atraktívnych podujatí vedie k zvýšenej návštevnosti, a tým k oživeniu obcí, miest, regiónov. Preto autori projektu pracujú na systematickom vytváraní množstva podujatí v kalendári, plánujú zavedenie periodika, každé tri mesiace sa plánuje rozširovanie kráľovstva, v dohľadnej budúcnosti sa dočkáme aj zastúpení mimo SR. Výnimkou nie sú ani cestovné kancelárie, ktoré zaraďujú tieto akcie do svojej ponuky.
Terminológia Matúšovho kráľovstva je odlišná od terminológie historickej. Základnými stavebnými kameňmi kráľovstva sú dŕžavy, ktoré tvoria panstvá. Súčasťou panstiev sú kráľovské lehoty (mestá), lehoty (mestá a obce ), hlásky (informačné kancelárie), pútnické miesta (zariadeniče, ČR). Zástupcovia týchto subjektov na otvorení kráľovstva prevzali kráľovské insígnie a poverovacie a zriaďovacie listiny a nechali sa pasovať za hajtmanov, mýtnikov, richtárov a kráľovských richtárov. Občianstvo v Matúšovom kráľovstve môže získať každý pútnik, ktorý splní určité podmienky a opatrí si pas. Bližšie informácie nájdete v informačných kanceláriách, príp. telefonicky: 033/7743133.

(KK)

Krásy Slovenska, číslo 9-10/2001