V podhorí Malých Karpát sa nachádza Budmerický kaštieľ obklopený krásnym parkom s fontánkami. Bol postavený v roku 1889 v pseudogotickom slohu ako poľovnícky kaštieľ Jánom Pálfym a jeho manželkou Elzou von Schlippenbach. Inšpiráciou pri stavbe boli pravdepodobne renesančné zámky na Loire. Spolu s Bojnickým a Smolenickým zámkom patrí k našim architektonickým pokladom. Budova je súborom prvkov viacerých slohov a období, je charakteristická bohato členeným priečelím, vysokými strechami, ústrednou vežou a vikiermi. Farebnosť striech a fasád dotvára impozantné dielo. V objekte je čiastočne zachovaný nábytok z 18. a 19. storočia, doplnený inventárom z iných kaštieľov. V tesnej blízkosti parku, na ceste ktorá vedie k Červenému Kameňu, dal gróf Pálfy postaviť kaplnku Panne Márii Lurdskej, ktorá tam stojí dodnes. V roku 1945 sa stal majetkom štátu. V rokoch 1946 a 1986 bol kaštieľ upravovaný a až do roku 2011 slúžil ako Dom slovenských spisovateľov na rekreáciu a na tvorivú činnosť slovenských umelcov. MKSR dalo prostriedky na rekonštrukciu a obnovu kaštieľa, s ktorou sa začalo v  roku 2014. Na jeseň 2015 bol kaštieľ v Budmericiach čiastočne sprevádzkovaný. Od 1.12.2017 je pre verejnosť zatvorený. V súčasnosti je v pôsobnosti MK SR, prevádzku expozície zabezpečuje Slovenské národne múzeum – Múzeum Červený Kameň.

V povesti sa povráva, že gróf Pálfy sa pri návšteve Francúzska zamiloval do mladej šľachtičnej. Chcel ju požiadať o ruku, predsavzal si však, že musí najprv doma na Slovensku postaviť a upraviť svoje hrady tak, aby jej pripomínali francúzske zámky a sídla. Poriadne si ich poobzeral a doma sa pustil do prestavby a úpravy svojich majetkov. Vžil sa do toho natoľko, že si pritom neuvedomil, ako uteká čas. Keď bol so všetkým hotový podľa svojich predstáv, zostarnutý zistil, že dotyčná dáma sa už dávno vydala a stratila oňho záujem. 

Objekt je dostupný priamo v obci Budmerice, verejnosti nie je prístupný, možno si prehliadnuť len park.