Budatín bol pôvodne postavený ako vodný hrad začiatkom 14. storočia na sútoku riek Váh a Kysuca. Jeho najstaršou časťou je obytná románska veža, ktorú užíval i Matúš Čák Trenčiansky. Dovtedy kamenná veža slúžila ako kontrolné miesto brodu a na prevádzku colnej a mýtnej stanice. Práve kvôli dôležitosti tejto funkcie zostal hrad kráľovský až do roku 1436. V tom čase bola vybudovaná nová hradba a nová vodná priekopa, ktoré obkolesovali oveľa väčší hradný komplex. K najznámejším vlastníkom patrili Suňogovci. Po roku 1545 bol zámok renesančne prestavaný a neskôr barokovo upravený. Hradba stratila svoju funkciu a preto ju rozobrali.  Renesančné budovy boli nahradené novými priestormi. Hrad tak v dôsledku zmeny jeho hlavnej, obrannej funkcie na hospodársku nadobudol vzhľad zámku s barokovými prvkami. Zrejme najzávažnejšie boli prestavby v 19. a 20. storočí za posledných majiteľov – Čákiovcov. V roku 1849 zámok zničil požiar a bol ruinou. Bol však opravený a po roku 1945 aj rekonštruovaný. Dnes tu sídli Považské múzeum, sú tu expozície drotárskeho umenia, dobového bývania, sakrálneho umenia a dejín Žiliny. V čase otváracích hodín je bezplatne prístupný historický anglický park, kde sa dá príjemne prechádzať, v lete je tu možné piknikovať a venovať sa športu. Najstaršie stromy sú i najvyššími exemplármi v parku s výškou až do 30 m.

Podľa povestí bol Budatín postrachom tých, čo nezaplatili mýto na vodnej ceste na Váhu, pretože končili v temniciach zámku. Povesť hovorí aj o krutom a bezcitnom hradnom pánovi Suňogovi. Ten bol stále mimo hradu a mal krásnu dcéru Katarínu, ktorá sa zaľúbila do mladého Forgáča a ich vzťahu požehnala i matka. Keď sa však vrátil otec, okamžite nariadil, že dcéra sa musí vydať za pána Vršateckého hradu - starého Jakušica. Ťažko sa večer lúčili dvaja mladí zaľúbení ľudia. Keď sa o ich schôdzke dozvedel Suňog, v návale zlosti dal svoju dcéru zaživa zamurovať do hradného výklenku. Po troch dňoch sa o tom dozvedeli Forgáč i Jakušič. Obaja vyrazili k Budatínu. Forgáč prišiel skôr a dobyl Budatín. Z múru vyrúbal Katarínu, ale bol ťažko ranený. Na ceste z Budatína ich stretol Jakušič a netušiac, čo sa stalo, v súboji zabil Forgáča. A keďže Katarína sa nechcela vrátiť k svojmu otcovi, vydala sa za Jakušiča. Odvtedy sa údajne za jasných nocí pri splne mesiaca ozývajú v Budatínskych múroch vzdychy a plač. To Katarína trúchli za svojim milým. Spomínaný hranolový výklenok vidieť v plášti veže z loggie v prvom poschodí.

Budatínsky zámok sa nachádza v Žiline - časť Budatín.