Na výraznom homolovom kopci nad obcou Podbranč pútajú pozornosť zrúcaniny hradu Branč. Vznikol už pred rokom 1241, postavil ho trenčiansky župan Baša, ktorý ho neskôr predal Abovcom. V ďalších rokoch sa na hrade vystriedalo 40 majiteľov. V roku 1309 hrad získal Matúš Čák Trenčiansky, krátku dobu hrad vlastnil i český kráľ Ján Luxemburský, v roku 1394 Žigmund Luxemburský. Po tomto roku sa datuje prestavba v rozsahu stredného hradu. Výsledkom bol typicky gotický skalný hrad s útočnou vežou, palácom, kaplnkou a v juhovýchodnom rohu stredného hradu s vysokým hradbovým obvodovým múrom. Neskôr bol kráľovský a dostal ho Ctibor zo Ctiboríc. V 15. storočí tu mal sídlo lúpežný rytier Pongrác z Mikuláša, ktorý oberal kupcov o tovar na Českej ceste. Po Nyáriovcoch vlastnili hrad viaceré rody, v 17. storočí sa stal útočiskom pred Turkami. Na hrade boli v roku 1672 mučení účastníci náboženskej vzbury poddaných z Turej Lúky a Senice a o dva roky neskôr väznení protestantskí kňazi odsúdení na galeje. Koncom 17. storočia hrad vyhorel a odvtedy postupne chátra. Keďže bol opustený, ľahko ho napadli a vypálili Turci a tak zostal dodnes. V roku 1968 Pamiatkostav Žilina uskutočňoval pamiatkovú obnovu hradu, ktorá nebola dokončená. V súčasnosti bola jeho väčšia časť zakonzervovaná. V letných mesiacoch sa tu organizujú rytierske pikniky.

Prístup k hradu je z hornej časti obce, miestna časť Podzámok, odkiaľ trvá peší výstup 5 minút.